Σε ποιούς απευθύνεται
Υποψήφιοι
Εκδηλώσεις / Νέα


Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Επιστημών
 • Θετικών Επιστημών

της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, πτυχιούχους Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.


Οι επιλεγέντες φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017 προέρχονται από τα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 • Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών, Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Xημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Oικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μαθηματικό, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Φυσικό, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Eπιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μηχανικών Παραγωγής Και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Ψηφιακών Συστημάτων, Παν/μιo Πειραιά
 • Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μαθηματικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 • Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Διοίκησης Επιχερήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Πάτρας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Χαλκίδας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Αθηνών

Οι επιλεγέντες φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016 απασχολούνται σε εταιρείες όπως:

 • Impact
 • Vodafone
 • Ι & Σ Σκλαβενίτης
 • LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Mylan/Generics Pharma
 • Inditex S.A., ZARA Hellas
 • OKTABIT S.A.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr