Στοιχεία Επικοινωνίας
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910,
104 34 Αθήνα

Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685
E-mail: ms-mst@aueb.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σοφία Γκίκα

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28/06/2019!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2019 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr