Επιτροπή Σπουδών
Το Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Επιτροπή Σπουδών

Η Επιτροπή Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από τους:

Λεκάκο Γεώργιο, Αναπλ. Καθηγητή, Διευθυντή του Προγράμματος και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο καθώς επίσης μέλη:

 • Καθ. Γ. Δουκίδης
 • Καθ. Γ. Γιαγλής
 • Καθ. Χ. Ταραντίλης 
 • Αν. Καθ. Α. Πουλούδη 
 • Αν. Καθ. Α. Πουλυμενάκου 
 • Αν Καθ. Ι. Σπανός 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Αν. Καθ. Ε. Βουδούρη 
 • Επ. Καθ. Κ. Ανδρουτσόπουλος 
 • Επ. Καθ. Ε. Κρητικός 

Ο διευθυντής του Προγράμματος επικουρείται στην καθημερινή λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος από την Διοικητική Ομάδα που αποτελείται από τους:

 • Υπεύθυνο Ακαδημαϊκού Προγράμματος: Αν. Καθ. Γ Λεκάκο
 • Υπεύθυνο Ανάπτυξης Φοιτητών: Αν. Καθ. Ι. Νικολάου
 • Υπεύθυνο Φοιτητικών Θεμάτων: Αν. Καθ. Ι. Μούρτο
 • Υπεύθυνο Εξωτερικών Σχέσεων: Αν. Καθ. Α. Πουλυμενάκου
 • Υπεύθυνο Ερευνητικών Θεμάτων: Αν. Καθ. Ι. Σπανό

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr