Πιστωτικές Μονάδες – Μαθήματα
Το Πρόγραμμα
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Πιστωτικές Μονάδες – Μαθήματα
Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

10 εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

5

Υποχρεωτικό

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Πληροφοριακών Συστημάτων

5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογής

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

2,5

Επιλογής

Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

2,5

Επιλογής

Συστήματα Λογισμικού

2,5

Επιλογής

Στατιστική για Επιχειρήσεις

2,5

Επιλογής

Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών

2,5

Επιλογής

Εφοδιαστική Διαχείριση

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Δεδομένων

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου εξαμήνου: 30

 

20 εξάμηνο σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

5

Μαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής

 Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

5

Επιλογής

Επιχειρηματική Ευφυΐα

2,5

Επιλογής

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματική Στρατηγική

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

2,5

Επιλογής

Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Αποθεμάτων

2,5

Επιλογής

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Industrial Systems in the Digital Era

2,5

Επιλογής

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2,5

Επιλογής

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

2,5

Επιλογής

Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 

2,5

Επιλογής

Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)

2,5

Επιλογής

Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών

2,5

Επιλογής

Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών 

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 

2,5

Επιλογής

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία 

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου εξαμήνου: 30

 

3ο εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

30

Υποχρεωτικό

Ερευνητικό Σεμινάριο

-

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 3ου εξαμήνου: 30

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 90               Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης


10 και 30 εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

5

Υποχρεωτικό

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Πληροφοριακών Συστημάτων

5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογής

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

2,5

Επιλογής

Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

2,5

Επιλογής

Συστήματα Λογισμικού

2,5

Επιλογής

Στατιστική για Επιχειρήσεις

2,5

Επιλογής

Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών

2,5

Επιλογής

Εφοδιαστική Διαχείριση

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Δεδομένων

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου και 3ου εξαμήνου: 30

 

20 και 4εξάμηνο σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)                 

Υποχρεωτικό

Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

5

Υποχρεωτικό

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

30

Μαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής

 Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

5

Επιλογής

Επιχειρηματική Ευφυΐα

2,5

Επιλογής

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματική Στρατηγική

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

2,5

Επιλογής

Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Αποθεμάτων

2,5

Επιλογής

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Industrial Systems in the Digital Era

2,5

Επιλογής

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2,5

Επιλογής

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

2,5

Επιλογής

Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 

2,5

Επιλογής

Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)

2,5

Επιλογής

Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών

2,5

Επιλογής

Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών 

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 

2,5

Επιλογής

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία 

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου και 4ου εξαμήνου: 60


ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 90O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28/06/2019!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2019 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr