Πιστωτικές Μονάδες – Μαθήματα
Το Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Πιστωτικές Μονάδες – Μαθήματα
Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

10 εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

5

Υποχρεωτικό

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Πληροφοριακών Συστημάτων

5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογής

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

2,5

Επιλογής

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματική Στρατηγική

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

2,5

Επιλογής

Συστήματα Λογισμικού

2,5

Επιλογής

Στατιστική για Επιχειρήσεις

2,5

Επιλογής

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

2,5

Επιλογής

Μαθηματικός Προγραμματισμός

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

2,5

Επιλογής

Εφοδιαστική Διαχείριση

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Δεδομένων

2,5

Επιλογής

* Οργανωσιακή Συμπεριφορά  

2,5

Επιλογής

* Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου εξαμήνου: 30

 

20 εξάμηνο σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

5

Μαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής

 Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

5

Επιλογής

Επιχειρηματική Ευφυΐα

2,5

Επιλογής

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

2,5

Επιλογής

Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

2,5

Επιλογής

Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών 

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Αποθεμάτων

2,5

Επιλογής

Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών

2,5

Επιλογής

Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)

2,5

Επιλογής

*Διοίκηση Συστημάτων Λιανεμπορίου

2,5

Επιλογής

 * Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 

2,5

Επιλογής

* Industrial Systems in the Digital Era

2,5

Επιλογής

*Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου εξαμήνου: 30

 

3ο εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

30

Υποχρεωτικό

Ερευνητικό Σεμινάριο

-

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 3ου εξαμήνου: 30

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 90Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

1ο και 3ο εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

5

Υποχρεωτικό

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Υποχρεωτικό

Θεωρίες Πληροφοριακών Συστημάτων

5

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογής

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

2,5

Επιλογής

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματική Στρατηγική

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

2,5

Επιλογής

Συστήματα Λογισμικού

2,5

Επιλογής

Στατιστική για Επιχειρήσεις

2,5

Επιλογής

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

2,5

Επιλογής

Μαθηματικός Προγραμματισμός

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

2,5

Επιλογής

Εφοδιαστική Διαχείριση

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Δεδομένων

2,5

Επιλογής

* Οργανωσιακή Συμπεριφορά  

2,5

Επιλογής

* Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου και 3ου εξαμήνου: 30

 

2ο και 4οεξάμηνο σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)                 

Υποχρεωτικό

Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

5

Μαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής

 Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

5

Επιλογής

Επιχειρηματική Ευφυΐα

2,5

Επιλογής

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 

2,5

Επιλογής

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

2,5

Επιλογής

Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

2,5

Επιλογής

Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών 

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

2,5

Επιλογής

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

2,5

Επιλογής

Διαχείριση Αποθεμάτων

2,5

Επιλογής

Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών

2,5

Επιλογής

Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

2,5

Επιλογής

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)

2,5

Επιλογής

*Διοίκηση Συστημάτων Λιανεμπορίου

2,5

Επιλογής

 * Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 

2,5

Επιλογής

* Industrial Systems in the Digital Era

2,5

Επιλογής

*Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 

2,5

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου και 4ουεξαμήνου: 30

 

5ο εξάμηνο σπουδών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικό

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

30

Υποχρεωτικό

Ερευνητικό Σεμινάριο

-

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 5ου εξαμήνου: 30

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 90


             
*Tα μαθήματα δεν θα προσφέρονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, εφ' όσον εγκριθεί ο νεός Κανονισμός Σπουδών. ("Οργανωσιακή Συμπεριφορά" συγχώνευση με το μάθημα "Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού")


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr