Επίσκεψη - Πλαίσιο Μαγούλα
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Επίσκεψη - Πλαίσιο Μαγούλα
Εκαπιδευτική Επίσκεψη των φοιτητών του Μεταπτυχιακού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Πλαίσιο στη Μαγούλα. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της εταιρείας για όλες τις κύριες δραστηριότητες της (operations, logistics, marketing κλπ) αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας μιαας σύγχρονης επιχείρησης.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 30/6/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr