Επίσκεψη - Πλαίσιο Μαγούλα
Εκδηλώσεις / Νέα


Επίσκεψη - Πλαίσιο Μαγούλα
Εκαπιδευτική Επίσκεψη των φοιτητών του Μεταπτυχιακού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Πλαίσιο στη Μαγούλα. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της εταιρείας για όλες τις κύριες δραστηριότητες της (operations, logistics, marketing κλπ) αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας μιαας σύγχρονης επιχείρησης.

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr