Διακρίσεις Φοιτητών
Διακρίσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Διακρίσεις Φοιτητών

Διάκριση φοιτητών στο διεθνή διαγωνισμό Global Student Challenge

Κατάκτηση τη 1ης θέσης σε εθνικό επίπεδο

    Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Γεώργιος Γραβάνης (μεταπτυχιακός), Δημήτριος Μάλαμας, Παναγιώτης Εξαρχάκος και Μανόλης Χατζηδαυίδ (προπτυχιακοί), έχοντας έρθει πρώτοι ως ομάδα στην Ελλάδα στο διαγωνισμό Global Student Challenge του Supply Chain Finance Community (https://www.globalstudentchallenge.org/), εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό του ίδιου διαγωνισμού (10-13 Απριλίου 2017, Windesheim University, The Netherlands) μιας και είχαν κατακτήσει την 1η θέση σε Εθνικό Επίπεδο στον ίδιο διαγωνισμό.

Μεταξύ των 21 ομάδων που έφθασαν στον παγκόσμιο τελικό, η Ελληνική ομάδα μετά από ένα σκληρό τριήμερο διαγωνιστικό πρόγραμμα κατέκτησε την 9η θέση. Την Ελληνική ομάδα υποστήριξε και συνόδεψε στον παγκόσμιο τελικό ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ Γιάννης Μούρτος. Μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμμετείχαν συμπεριλαμβάνονται τα University of Glasgow, University of Southern California, Shanghai University, McGill University και Delft University of Technology, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η φοιτητική ομάδα από το University of Glasgow.

Ο φοιτητικός διαγωνισμός περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τους βασικούς τομείς διαχείρισης μίας εφοδιαστικής αλυσίδας (Purchasing, Sales, Supply Chain, Finance). Μέσω ενός προηγμένου προσομοιωτή, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει ισορροπημένες μεταξύ των τμημάτων αποφάσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών.​O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr