Διακρίσεις Μεταπτυχιακού
Διακρίσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Διακρίσεις Μεταπτυχιακού

Πιστοποίηση “EFQM Levels of Excellence – Committed to Excellence”

του MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) του ΟΠΑ πιστοποιήθηκε στο 1ο επίπεδο της Πιστοποίησης EFQM Levels of ExcellenceCommitted to Excellenceπου διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Το Μεταπτυχιακό αξιολογήθηκε για 3 projects: (1) δημιουργία προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, (2) συνεργασία με τη SAS για τη δημιουργία Joint Certificate σε Business Intelligence and Data Mining, (3) δημιουργία Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την προσήλωση του Προγράμματος στις αρχές της ποιότητας που υπαγορεύονται από το μοντέλο EFQM, την οργανωμένη διαδικασία βελτίωσης των υπηρεσιών με χρήση KPI’s και ποσοτικοποιημένων μεθόδων καθώς και τη συστηματική αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Το Μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία είναι το τρίτο μόλις Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μεταξύ των 700 Μεταπτυχιακών που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχει λάβει την Πιστοποίηση EFQM από την ΕΕΔΕ για τη δέσμευσή του στην ποιότητα και την αριστεία.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr