Στρατηγικές Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις
Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Στρατηγικές Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις

Joint Certificate σε Business Intelligence and Data Mining με την SAS

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη SAS καθιερώνει κοινό πρόγραμμα πιστοποίησης «Certificate Program in Business Intelligence and Data Mining», το οποίο στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε:

1) Να έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων , να διαχειρίζονται δεδομένα και να εκτελούν στατιστικές αναλύσεις με τον Οδηγό SAS Enterprise

2) Να διερευνήσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προκειμένου να βρουν τα πρότυπα , τις τάσεις και τις ομαδοποιήσεις και να δημιουργήσουν σχετικές εκθέσεις (reports) χρησιμοποιώντας το SAS Visual Analytics και

3) Να εφαρμόσουν τεχνικές μοντελοποίησης πρόβλεψης και ανακάλυψης προτύπων για σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση του SAS Enterprise Miner .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική κατάρτιση μέσω τεσσάρων επιλεγμένων μαθημάτων του ΠΜΣ όσο και με την πρακτική εκπαίδευση στην πλατφόρμα της SAS . Ως μέρος των απαιτήσεων του πιστοποιητικού , οι φοιτητές ολοκληρώνουν εργασία (Milestone Project) χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα επαρκούς μεγέθους αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πρακτική εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και αξιοποίησης της πλατφόρμας SAS.

 

Επαγγελματική Πιστοποίηση σε Project Management

Το μάθημα «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project Management)» παρουσιάζει το πλήρες πλαίσιο για επιτυχημένη Διοίκηση Έργου σε οποιονδήποτε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας και είναι ευθυγραμμισμένο με το Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού PMI (Project Management Institute) και συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος συμπίπτει με την εξεταζόμενη ύλη για τις πιο δημοφιλείς (και καλοπληρωμένες) πιστοποιήσεις PMP (Project Management Professional) και CAPM (Certified Associate in Project Management). Επίσης ακολουθεί το πρότυπο ISO 21500 (Guidance on Project management). Με αυτό τον τρόπο όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις PMP & CAPM(εφόσον το επιλέξουν) και επίσης θα μπορούν να υποστηρίξουν σε επιχειρήσεις την πιστοποίηση ISO21500.

 

 

Προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας και υποστηρίζει τους φοιτητές στην ανάπτυξη και υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

•           Εργαστήριο Βιωματικής Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντος, είσοδο στην αγορά, οργάνωση & στελέχωση, χρηματοδότηση.

•           Διοίκηση Εικονικής Επιχείρησης μέσω Business Game όπου ανταγωνιστικές ομάδες φοιτητών λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης πραγματικής αγοράς.

•           Συγκεκριμένα μαθήματα (Καινοτομία & Επιχειρηματικότητας, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν κλπ) όπου φοιτητές αναπτύσσουν βιώσιμα και καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα, επιχειρηματικά σχέδια νέων εταιριών κλπ.

 

Digital Talents Academy με την GOOGLE

Επιλεγμένοι φοιτητές από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Digital Talents Academy” το οποίο διαρκεί περίπου 3 μήνες και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε:

(α) Πλατφόρμες Google: Καλύτερη κατανόηση ενός πλήθους ψηφιακών πλατφορμών και εργαλείων( adwords, analytics,programmatic).

(β) Θέματα ΙΤ: Καλύτερη κατανόηση του τρόπου που μπορούν να δουλέψουν μαζί το ΙΤ με το μάρκετινγκ, θέματα SEO, ανάπτυξη ιστοτόπων.

(γ) Επιχειρηματικά θέματα: χαρτογράφηση και τάσεις της αγοράς (media vs performance agencies, βασικοί «παίκτες» και υπηρεσίες που προσφέρουν , δυναμική της αγοράς), μοντέλα τιμολόγησης, διαχείριση και KPIs.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια γίνονται τόσο από συνεργάτες της Google όσο και από εξωτερικούς ομιλητές κορυφαίων digital agencies της Ελλάδας. Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιείται ένα career fair για την επαγγελματική αποκατάσταση των επιλεγέντων φοιτητών.

 

 

SAP University Alliances - University Competence Center

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα SAP UA/UCC (SAP University Alliances/University Competence Center) προσφέρει στους φοιτητές του την ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων τελικού χρήστη SAP (SAP end user). Μέσω της πρακτικής προσέγγισης "hands-on" οι φοιτητές αποκτούν βασικές δεξιότητες χρήσης των κύριων λειτουργιών και των υποσυστημάτων του συστήματος SAP ERP. Ειδικότερα, κατανοούν πώς οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν με το SAP ERP σε λειτουργικούς τομείς, όπως Πωλήσεις & Διανομή (SD), Διαχείριση Υλικών (MM), Προγραμματισμός Παραγωγής (PP), Χρηματοοικονομική Λογιστική (FI), Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HCM).

 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων SAP end user αξιοποιώντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν για πιστοποίηση SAP end user (TERP) από την SAP AG. Επίσης έχουν την δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε περιβάλλον SAP σε συνεργασία με την SAP Hellas (Περιορισμένος αριθμός θέσεων).Γραφείο υποστήριξης καριέρας 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργεί Γραφείο Υποστήριξης Kαριέρας για τους φοιτητές του (Career office) με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών του και την καλύτερη προετοιμασία τους για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια αυτά θα διοργανώσει σεμιναρίων και ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις με στόχο οι συμμετέχοντες αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις θέση στην αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Υποστήριξης Καριέρας καλύπτει ποικίλα θέματα όπως τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, τεχνικές συνέντευξης και συμβουλές για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη συνέντευξη, αλλά και σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας με τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συμβουλευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων μέσω της δημιουργίας ενός πλάνου επαγγελματικής ανάπτυξης.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr