Φοιτητικό Συνέδριο
Έρευνα και Ανάπτυξη
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Φοιτητικό Συνέδριο
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Φοιτητικό Συνέδριο στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία πατήστε εδώ
O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 26/07/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 10/09/2018.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr