Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών
Το Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές συνιστώσες: εκπαίδευσης σε θέματα υποδομής (50%) και στους κύριους γνωστικούς χώρους της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (50%). Τέλος, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας με την επίβλεψη καθηγητή ή field study project σε εταιρία/οργανισμό.

 

Το πρώτο μέρος εκπαίδευσης σε γνώσεις υποδομής, διαρθρώνεται σε δύο άξονες:

 

  1.  Τις τρεις κύριες βασικές θεωρητικές γνώσεις υποδομής για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που είναι:

·       Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

·       Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων

·       Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

 

  1.  Τις συμπληρωματικές κύριες γνώσεις υποδομής που είναι αναγκαίες με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος Πολυτεχνικής Σχολής θα πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές Μικροοικονομίας. Οι συμπληρωματικές γνώσεις υποδομής περιλαμβάνουν:

·       Στατιστική για Επιχειρήσεις

·       Οργανωσιακή Συμπεριφορά

·       Συστήματα Λογισμικού

·       Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

·       Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών

·       Εφοδιαστική Διαχείριση

 

Το δεύτερο μέρος εκπαίδευσης διαρθρώνεται στους τέσσερις άξονες που αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από τον Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 

1.     Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, με μαθήματα

-        Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

-        Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

-        Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

-        Επιχειρηματική Ευφυΐα

 

2. Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, με μαθήματα:

-        Ηλεκτρονικό Εμπόριο

-        Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 

-        Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

-        Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python

-        Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών

 

3. Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, με μαθήματα:

-        Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

-        Επιχειρηματική Στρατηγική

-        Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

-        Ψηφιακό Μάρκετινγκ

-        Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό

-        Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

 

4. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών, με μαθήματα

-        Διοίκηση Συστημάτων μεταφορών

-        Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

-        Διαχείριση Αποθεμάτων

 

Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρακολουθούν το Σεμινάριο Ερευνητικών Μεθοδολογιών που τους βοηθάει στη σωστή εκτέλεση της διατριβής και την προετοιμασία για την διδακτορική διατριβή εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr