Δημοσιεύσεις Προπτυχιακών Φοιτητών
Έρευνα και Ανάπτυξη
Εκδηλώσεις / Νέα


Δημοσιεύσεις Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους αρκετοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με σοβαρά ερευνητικά θέματα στα εργαστήρια του Τμήματος στα πλαίσια των μαθημάτων του τετάρτου έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι υψηλής ποιότητας ώστε δημοσιεύονται σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως για παράδειγμα:

  • Ν. Λαµπρόπουλος, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. Ανυφαντάκη, Ε. Κασιµάτη (2005). "Implications of RFID technology on collaborative processes in the supply chain", παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο SCMIS 2005 (Supply Chain Management and Information Systems), 6-8 Ιουλίου 2005, Θεσσαλονίκη.
  • Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Δεπάστα, Σ. Μιχαλάκος (2005). “Using Web-Services to Support Collaboration Practices Along the Supply Chain”, δεκτή στο 2005 International Conference on Next generation Web Services Practices (NWeSP'05) του οποίου τα proceedings θα εκδοθούν από την IEEE Computer Society.
  • Ν. Λαµπρόπουλος, Α. Αναγνωστόπουλος, Σ. Μιχαλάκος (2005). "Enabling the Exploitation of Tacit Knowledge: Open Issues and Opportunities", παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο ETHICOMP, Σεπτέµβριος 2005, Σουηδία.
  • Gerolymou P, Papadatos M, (2003). "Imagine Once - Advertise Everywhere: A Case Study of Multi Platform Interactive Advertising, Proceedings in the International Conference on Cross - Media Service Delivery, May 30-31, Santorini, Greece
  • Poulos M., Korfiatis N., Chrisikopoulos V. and Papavlassopoulos, S. (2004). A Non-Linear Method for Constructing the Reuters-21578 Subsets Taxonomy. Journal of Digital Information, 6(1). Oxford University Publishing (To appear)
  • Lytras M.D., Pouloudi A., and Korfiatis N. (2003) "An ontological oriented approach on e-learning. Integrating semantics for adaptive e-learning systems". In C. et al. Ciborra, editor, New Paradigms in Organizations, Markets and Society. Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems (ECIS 2003)
  • Korfiatis N., Poulos M., and Papavlassopoulos S. (2004) Schematizing a global spam indicative probability. In N., Mastorakis, editor, Proceedings of the 6th WSEAS on Applied Mathematics, Special Workshop on Computing
  • Chatziantoniou D., Anagnostopoulos A. (2004). Hierarchical Stream Aggregates: Querying Nested Stream Sessions, Proceedings of the 16th International Conference on Statistical and Scientific Database Management Systems (SSDBM), IEEE Press
  • Dikos G., Papadatos M. and Papakonstantinou V. (2004), Busdyn@: A Systems Dynamics Approach to Tanker Freight Modelling, Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME), Annual Conference, Izmir

Άρθρα Φοιτητών σε Ελληνικά Περιοδικά


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr