Σειρά Βιβλίων με Greek Case Studies
Έρευνα και Ανάπτυξη
Εκδηλώσεις / Νέα


Σειρά Βιβλίων με Greek Case Studies

«Βέλτιστες Ελληνικές Επιχειρηματικές Πρακτικές» ("Greek Business Case Studies")

Συντακτική Επιτροπή:

Καθηγητής Γ. Δουκίδης (Διευθυντής),
Καθηγητής Κ. Ζωγράφος,
Καθηγητής Σ. Λιούκας,
Καθηγητής Π. Μηλιώτης,
Καθηγητής Δ. Μπουραντάς,
Καθηγητής Γ. Πραστάκος,
Καθηγητής Α. Ρεφενές

Τα βιβλία της σειράς παρουσιάζουν μία σειρά περιπτώσεων μελετών επιχειρηματικότητας από την ελληνική πραγματικότητα, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με ένα ευρύ πλαίσιο επίκαιρης θεματολογίας, όπως:

 • Η Διοίκηση Αλλαγών,
 • Η Πρόκληση του Επιχειρείν,
 • Ο Μετασχηματισμός της Επιχείρησης,
 • Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών,
 • Το Κινητό και Ασύρματο Επιχειρείν,
 • Η Ελληνική Επιχείρηση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης,
 • Η Χρηματοοικονομική Μηχανική,
 • Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου,
 • Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
 • Η Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων,
 • Η Πελατοκεντρική Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 • Η Διοίκηση Διανοµών-Υπηρεσιών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Για πρώτη φορά μία σειρά βιβλίων παρουσιάζει ένα τέτοιο εύρος θεματολογίας, ενώ παράλληλα αναλύει μελέτες περιπτώσεων από την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Τα βιβλία απευθύνονται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε όλους τους αναγνώστες, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σχετικά με την παραπάνω θεματολογία.

Για παραγγελία των βιβλίων μέσω Διαδικτύου: http://www.isideris.gr/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (eCRM)
Παρούσα Κατάσταση και Αναδυόμενες Τάσεις στην Ελληνική Αγορά
Βρεχόπουλος Αδάμ
ISBN: 978-960-08-0447-8
Σελίδες: 175
Σχήμα: 14x21
Τιμή: 22 €
Οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (eCRM) αποτελούν σήμερα την «αιχμή του δόρατος» για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Βέβαια, ο βαθμός υιοθέτησης και ο τρόπος χρήσης τέτοιων εφαρμογών ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, το είδος των πελατειακών της σχέσεων αλλά και τις αντίστοιχες διαθέσιμες λύσεις. Στα πλαίσια αυτά, το βιβλίο ασχολείται με τη μελέτη της παρούσας κατάστασης της αγοράς eCRM εφαρμογών στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις σχετικές αναδυόμενες τάσεις των επιχειρήσεων, των πελατών, των προμηθευτών eCRM λογισμικού αλλά και των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας. Στόχος του βιβλίου είναι να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες μαθησιακές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου πάνω στο επίκαιρο αυτό θέμα, το οποίο δεν έχει καλυφθεί επαρκώς από την ελληνική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Μελέτες Περιπτώσεων, που αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάλυσης του βιβλίου, δίνουν στον αναγνώστη μία σαφή εικόνα των προβλημάτων, των ευκαιριών, των περιορισμών, των τάσεων αλλά και των μαθημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων εφαρμογών.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ευκαιρίες και Προκλήσεις
Δημητράτος Παύλος
ISBN: 960-08-0393-5
Σελίδες: 351
Σχήμα: 14,5x21
Τιμή: 25 €
Ποιες είναι οι ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική διεθνοποιημένη εταιρεία στο αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον; Με ποιες στρατηγικές και τρόπους διεθνοποίησης ανταποκρίνεται η ελληνική εταιρεία; Πώς διοικεί τις διεθνείς της επιχειρήσεις; Ποιες είναι οι δραστηριότητές της στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης; Ποιος είναι ο ρόλος του εγχώριου περιβάλλοντος στη διεθνοποίησή της; Στο βιβλίο επιχειρείται να εξεταστούν τα ερωτήματα αυτά, αντλώντας σε βάθος στοιχεία από την πρακτική διεθνοποιημένων ελληνικών εταιρειών. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά Μελέτες Περιπτώσεων ελληνικών εταιρειών, που καλούνται να ανταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον, που το άνοιγμα των εθνικών συνόρων και η εκπληκτική πρόοδος στα τεχνολογικά και επικοινωνιακά συστήματα καθιστούν την πετυχημένη διεθνοποίηση μονόδρομο.
 
ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ελληνικές Μελέτες Περίπτωσης
Ιωάννης Νικολάου
Πρόλογος: Καθηγητής Δ. Μπουραντάς
ISBN: 960-08-0372-2
Σελίδες: 206
Σχήμα: 14,5x21
Τιμή: 25 €
Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όλοι αποδεχόμαστε πια την άποψη ότι η επιστημονική καθοδήγηση και διοίκηση των εργαζομένων μιας επιχείρησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όχι απλά για την επιτυχία της αλλά ίσως ακόμη και για την επιβίωσή της. Σε αυτά τα πλαίσια, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και η Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ψυχολογία αποτελούν εφαρμοσμένους κλάδους ιδιαίτερης βαρύτητας για τη σύγχρονη επιχείρηση. Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί στην παρουσίαση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός αριθμού Μελετών Περιπτώσεων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περιγράφοντας και αξιολογώντας κριτικά την πρακτική εφαρμογή διαφορετικών εργαλείων και μεθοδολογιών. Τα θέματα που αναλύονται στις Μελέτες Περίπτωσης σχετίζονται με την προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού, την παρακίνηση προσωπικού, τη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, την εφαρμογή της διοίκησης ικανοτήτων στις επιμέρους πρακτικές Ανθρωπίνων Πόρων και τον ρόλο της επικοινωνίας στην επίτευξη εργασιακής ειρήνης και αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
 
ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Τεχνολογίες - Επιχειρηματικά Θέματα - Καινοτόμες Εφαρμογές στην Ελλάδα
Γεώργιος Μ. Γιαγλής
Πρόλογος: Καθηγητής Γ. Δουκίδης
ISBN: 960-08-0331-5
Σελίδες: 350
Σχήμα: 14,5x21
Τιμή: 25 €
Με βάση τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες κινητής και ασύρµατης επικοινωνίας και τη διείσδυσή τους στην παγκόσµια και ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα, το βιβλίο πραγµατεύεται µε κριτικό πνεύµα την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών κινητού και ασύρµατου επιχειρείν στην ελληνική αγορά. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου, σε στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε όλους τους αναγνώστες, που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για τους τρόπους µε τους οποίους οι εφαρµογές που βασίζονται στις τεχνολογίες κινητής και ασύρµατης επικοινωνίας µετασχηµατίζουν τη ζωή µας. Ο στόχος του βιβλίου είναι διττός: αφενός να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους αναγνώστες για τις δυνατότητες και προοπτικές χρήσης των τεχνολογιών κινητής και ασύρµατης επικοινωνίας και αφετέρου να παρουσιάσει διεξοδικά αντιπροσωπευτικά δείγµατα εφαρµογών χρήσης των προαναφερθέντων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές επιλογές που έχουν διαθέσιµες οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρώτο µέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στα συστατικά στοιχεία του Κινητού και Ασύρµατου Επιχειρείν. Συγκεκριµένα, αναλύονται οι τεχνολογίες, οι εφαρµογές, οι προοπτικές χρήσης καθώς και η αγορά του κινητού επιχειρείν. Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται είναι οι GSM/GPRS/UMTS (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας), Bluetooth/WiFi/WiMAX (τεχνολογίες ασύρµατης δικτύωσης), RFID (ετικέτες ραδιοσυχνικής αναγνώρισης), καθώς και τεχνολογίες εντοπισµού θέσης (Cell-ID, GPS και άλλες). Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται έξι χαρακτηριστικές Μελέτες Περίπτωσης υπό το πρίσµα τριών βασικών αξόνων ανάλυσης (τεχνολογική λύση, ποιότητα υπηρεσίας και στρατηγική υλοποίηση). Οι Μελέτες Περίπτωσης είναι οι εξής:
 • Μαζική Αποστολή Στοχευµένων Γραπτών Μηνυµάτων (FORTHNET)
 • Υπηρεσίες Διαλογικής Επικοινωνίας µέσω SMS (ΕΡΤ AE)
 • Ασύρµατη Λήψη Εκλογικών Αποτελεσµάτων (Microsoft Hellas)
 • Ανανέωση Χρόνου Οµιλίας Καρτοκινητών µέσω Ηλεκτρονικής Πληρωµής (Vodafone/Eurobank)
 • Τηλεµατική Διαχείριση Εταιρικού Στόλου Οχηµάτων (Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ)
 • Υπηρεσίες Ασύρµατης Τοπικής Δικτύωσης (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος)
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεθοδολογίες - Συστήµατα - Περιπτώσεις Μελέτης
Χ. Δ.Ταραντίλης, Χ. Θ. Κυρανούδης Γ. Ιωάννου
Πρόλογος: Καθηγητής Γ. Πραστάκος
ISBN: 960-08-0334-X
Σχήμα: 14,5x21
Σελίδες: 120
Τιμή: 15 €
Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις-οργανισμοί παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ακολουθούν μία συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία. Σε μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων, η αποτελεσματική διοίκηση των υπηρεσιών που παρέχουν συνδέεται άρρηκτα με τον προγραμματισμό και την οργάνωση των δικτύων διανομής τους. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η αναλυτική παρουσίαση δύο Περιπτώσεων Μελέτης, που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων διανομής προϊόντων και δρομολόγησης στόλου οχημάτων δύο μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα περιγράφονται λεπτομερώς ευφυείς υπολογιστικές μεθοδολογίες και σύγχρονα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, που υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων στο σύνθετο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Οι δύο Περιπτώσεις Μελέτης που περιγράφονται στο βιβλίο είναι οι εξής:
 • Οργάνωση των Διανομών Ευπαθών Προϊόντων σε Βιομηχανία Τροφίμων
 • Σύστημα Ηλεκτρονικής Εφοδιαστικής για την κεντρική Αγορά των Αθηνών
 
ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Μελέτες Περιπτώσεων
Μαρία Βακόλα
Πρόλογος: Καθηγητές Δ. Μπουραντάς και Γ. Πραστάκος
ISBN: 960-08-0348-X
Σελίδες: 184
Σχήμα: 14,5x21
Τιμή: 20€
Για πρώτη φορά παρουσιάζονται περιπτώσεις διοίκησης αλλαγών από την ελληνική πραγματικότητα. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλαγή κουλτούρας, εισαγωγή τεχνολογίας, αναδιάρθρωση επιχειρησιακών διαδικασιών καταγράφονται και αναλύονται, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική διοίκηση αλλαγών που όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό ασχολείται με διάφορα φαινόμενα, που εμφανίζονται σε προγράμματα αλλαγών και που μπορούν είτε να υποστηρίξουν είτε να εμποδίσουν την ομαλή υλοποίησή τους, όπως η αντίσταση κατά της αλλαγής, ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας, η επικοινωνία, οι ηγετικές ικανότητες, τα κίνητρα και οι αμοιβές. Οι Μελέτες Περίπτωσης είναι οι εξής:
 • ΟΤΕΝΕΤ: Ο ρόλος της Ηγεσίας στην Υλοποίηση Δραστικών Αλλαγών
 • Εισαγωγή Τεχνολογίας σε μια Δημόσια Υπηρεσία: Ο Ρόλος της Αντίστασης κατά της Αλλαγής
 • Εξαγορά στον Κλάδο των Τηλεπικοινωνιών: Ο Ρόλος της Συμβατότητας της Οργανωσιακής Κουλτούρας
 • Εμπορική Τράπεζα: Το Πρόγραμμα «Πήγασος»
 • ΙΚΕΑ: Διεθνής Ανάπτυξη με βάση τον Σουηδικό Τρόπο Διοίκηση
 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση
 
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Μελέτες Περίπτωσης από την Ελληνική Πραγματικότητα
Ειρήνη Βουδούρη
Πρόλογος: Καθηγητής Σ. Λιούκας
ISBN: 960-08-0354-4
Σελίδες: 192
Σχήμα: 14,5x21
Τιμή: 25 €
Το βιβλίο παρουσιάζει μία σειρά Μελετών Περιπτώσεων επιχειρηματικότητας από την ελληνική πραγματικότητα, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να εξοικειωθεί  με πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία μίας νέας δραστηριότητας. Διάφορες φάσεις της επιχειρηματικής διαδικασίας καταγράφονται και αναλύονται. Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, την εύρεση και απόκτηση των απαραίτητων πόρων για την ίδρυση της επιχείρησης, τη διαχείριση και ανάπτυξη της ιδρυθείσας επιχείρησης, αλλά και την επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών εξόδου για τη λήξη της δραστηριότητας. Οι Μελέτες Περίπτωσης είναι η Opinion, η ΙΝΤΕΡΚΕΜ, η Mantis Πληροφορική ΑΕ, η Αρχέτυπον  και η Εκδοτική Ελλάδος Γραφικές Τέχνες.

 


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr