Βιβλία και Συλλογικοί Τόμοι
Έρευνα και Ανάπτυξη
Εκδηλώσεις / Νέα


Βιβλία και Συλλογικοί Τόμοι

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Γ. Γιαγλή με τίτλο «Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών», Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, 2012 (ISBN 978-960-9443-09-8). Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στον κόσμο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές (πληροφορικής ή άλλων επιστημών) που επιθυμούν να καλύψουν όλες τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής και του προγραμματισμού υπολογιστών όσο και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται για την πληροφορική και θέλει να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο πάνω στο οποίο να μπορέσει μετά να χτίσει επιπλέον γνώσεις στα αντικείμενα που συνθέτουν τον κόσμο της πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, τεχνολογία λογισμικού, πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών και πολλά άλλα). Το βιβλίο συνοδεύεται από υλικό που είναι διαθέσιμο στο Internet (http://www.giaglis.eu/book)

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ομότιμου Καθ. Π. Μηλιώτη και του Επικ. Καθ. Ι. Μούρτου με τίτλο «Διακριτή βελτιστοποίηση», Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ, 2012 (SBN 978-960-9443-13-5). Κεντρικό θέμα της διακριτής (ή, αλλοιώς, συνδυαστικής) βελτιστοποίησης είναι η θεωρία ροών σε δίκτυα. Η θεωρία ροών σε δίκτυα έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο επιτυχημένους κλάδους των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Επιχειρησιακής Έρευνας, ενώ παρουσιάζει ισχυρές διασυνδέσεις με τη θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και τη θεωρία των δομών δεδομένων. Δημιουργήθηκε από ένα ευρύ φάσμα πρακτικών εφαρμογών οι οποίες συνεχώς μέχρι σήμερα πολλαπλασιάζονται. Για την επίλυση των πρακτικών αυτών προβλημάτων αναπτύχθηκε μια αυτόνομη μαθηματική θεωρία που προέκυψε από τις ιδιότητες των μαθηματικών δομών που χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιώσουν τα πραγματικά προβλήματα

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Ι. Νικολάου και της Μ. Βακόλα με τίτλο «Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά», Εκδόσεις Rosili, 2011 (ISBN 978-960-89407-4-1). Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του βιβλίο στην Ελληνική βιβλιογραφία που πραγματεύεται θέματα σχετικά με την Οργανωσιακή/Εργασιακή Ψυχολογία, μελετώντας θέματα όπως τον ρόλο των ατομικών διαφορών, της αντίληψης, των στερεοτύπων, της ηγεσίας κλπ, στον χώρο εργασίας. Απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας κλπ, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που τους ενδιαφέρει ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στους σύγχρονους οργανισμούς.

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθ. Γεώργιου Ι. Δουκίδη, "Καινοτομία, Στρατηγική Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα", Εκδόσεις Σιδέρη. Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της διοικητικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και των οργανισμών να παίρνει τις σωστές αποφάσεις αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές της διοικητικής επιστήμης και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 

 

 

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτου και M. V. Jones, "Resources, Efficiency and Globalization", Palgrave, Macmillan, 2010 (ISBN 978-0-230-23653-0). Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις συνδεδεμένες έννοιες των 'πόρων' της σύγχρονης επιχείρησης, της 'αποτελεσματικότητας' που πρέπει να επιτύχει και της 'παγκοσμιοποίησης' που αποτελεί μια αναπόδραστη πραγματικότητα. Περιέχει 16 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από τη σκοπιά της μικρομεσαίας επιχείρησης, της μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης και της τοπικής θυγατρικής.

 

 

 

Κυκλοφόρησε βιβλίο με συν-συγγραφέα τον Καθ. Δ. Σπινέλλη και Chrissoleon T. Papadopoulos, Michael E. J. O'Kelly, και Michael J. Vidalis, "Analysis and Design of Discrete Part Production Lines", Springer, 2009. (ISBN: 978-0-387- 89493-5). Το βιβλίο «Ανάλυση και σχεδιασμός γραμμών παραγωγής διακριτών στοιχείων» παρέχει μια πλήρη άποψη των συστημάτων παραγωγής εξετάζοντας διάφορα προβλήματα παραγωγής και περιγράφοντας τις καλύτερες προσεγγίσεις για την ανάλυση της απόδοσής τους. Έτσι μπορεί να βοηθήσει τόσο μηχανικούς παραγωγής όσο και ερευνητές στο να εντοπίσουν γρήγορα τα προβλήματα παραγωγής που έχουν λυθεί και αυτά για τα οποία απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό που επιτρέπει σε σχεδιαστές και συμβούλους τη διερεύνηση της απόδοσης μιας ορισμένης γραμμής παραγωγής καθώς και τη βελτιστοποίησή της.

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Επίκ. Καθ. Π. Δημητράτου και M. V. Jones, M. Fletcher, S. Young "Internationalization, Entrepreneurship & the Smaller Firm: Evidence from Around the World", Edward Elgar Publishing Ltd, 2009. Ο συλλογικός αυτός τόμος επιχειρεί μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στο χώρο της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περιέχει 14 κεφάλαια που είτε επιχειρούν βιβλιογραφικές μελέτες είτε παρουσιάζουν εμπειρικά ευρήματα από σχετικές έρευνες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το βιβλίο επιχειρεί να συνδέσει και να μελετήσει τις έννοιες της διεθνοποίησης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο δράσης των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αναπλ. Καθ. Δ. Σπινέλλη και του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Γ. Γούσιου "Beautiful Architecture: Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design", O'Reilly 2009, ISBN: 978-0596517984. Στο βιβλίο αυτό ακαδημαϊκοί από ιδρύματα όπως το Cambridge, CMU-SEI, ETH, MIT, Manchester, και Oxford, και εταιρίες όπως οι Avaya, Facebook, IBM, και Sun παρουσιάζουν μελέτες περίπτωσης αρχιτεκτονικών λογισμικού που θεωρούνται αισθητικά άρτιες. Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2009 του βιβλίο είχε την πρώτη θέση στην κατηγορία Software Architecture στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο amazon.co.uk. Τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα του βιβλίου διατίθενται στη διεθνή, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο των Π. Κουρουθανάση και Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλή "Pervasive Information Systems (Advances in Management Information Systems)", Εκδόσεις M.E. Sharpe, Inc., 2008, ISBN: 0765616890. Η τεχνολογία των υπολογιστών σήμερα είναι πλεόν ενταγμένη σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από τα αυτοκίνητα έως τα ρούχα, τη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, των οποίων η θέση, το πλαίσιο, και η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί και να επεξεργαστεί άμεσα. Αυτός ο νέος τόμος στις "Εξελίξεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων" προσφέρει μια σε βάθος αναθεώρηση των state-of-the-art πρακτικών και ευκαιριών για έρευνα σε μια νέα εποχή όπου η τεχνολογία πληροφοριών κατοικεί στο φυσικό χώρο. Γραμμένο τόσο για μελετητές όσο και για επαγγελματίες, το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα, το καθένα από τα οποία ερευνά ένα ξεχωριστό μέρος του αντικειμένου. Το πρώτο επικεντρώνεται στις προκλήσεις του σχεδιασμού των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων (PS), και συζητά θέματα που αφορούν το συντονισμό των δομών τους μέσω ενδιάμεσου καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική ανάπτυξη τους. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της ανάπτυξης διεισδυτικών τεχνολογιών στην υποστήριξη των εγχώριων, εταιρικών και δημόσιων συστημάτων. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει δύο νέα ερευνητικά πεδία των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων - σχεδιασμού για την αισθητική και αξιολόγηση των διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο των Kouadri Mostefaoui, Zakaria Maamar και Γ. Γιαγλή  “Advances in Ubiquitous Computing: Future Paradigms and Directions", IGI Publishing, 2008, ISBN: 159904840X. Η ανάπτυξη και διαθεσιμότητα νέων συσκευών πληροφορικής και επικοινωνιών, και η αυξανόμενη συνδεσιμότητα μεταξύ αυτών των συσκευών, χάρη σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, δίνουν νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη έχει αναπτύξει ένα πλήθος προκλήσεων που απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Το βιβλίο ερευνά το προσκήνιο της τεχνολογίας της πανταχού παρούσας πληροφορικής, τις αναδυόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και ορισμένα κοινωνικά ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη μιας πανταχού παρούσας εφαρμογής της πληροφορικής. Παρέχοντας σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υψηλής ποιότητας, έγκυρο περιεχόμενο σε θέματα όπως ο σχεδιασμός της συσκευής, η ασύρματη επικοινωνία, ο εντοπισμός θέσης, προστασία της ιδιωτικής ζωής, εστίαση προσοχής, πολυ-πρόσωπη αλληλεπίδραση και άμεση αλληλεπίδραση, πρότυπα εργασίας, αυτή το βιβλίο αποτελεί πηγή αναφοράς που πρέπει να προστεθεί στις συλλογές των βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο.

 

Κυκλοφόρησαν δύο καινούργια βιβλία του Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλή. Το βιβλίο «Εισαγωγή στην Πληροφορική», Γκούρδας Εκδοτική, ISBN: 978-960-378-680-9, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή στον κόσμο της Πληροφορικής και την ταχύρρυθμη εκμάθηση της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Πληροφορικής, να εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, καθώς και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού Η/Υ. Περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος θέματα που αφορούν τα Αριθμητικά Συστήματα και την Αριθμητική Υπολογιστών, τα Ψηφιακά Κυκλώματα, τις Λειτουργίες της Μνήμης, της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και των Συσκευών Εισόδου/ Εξόδου. Συμβάλλει στην απόκτηση όλων των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τα Δίκτυα Υπολογιστών, τις έννοιες του Λογισμικού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, τις βασικές έννοιες του Διαδικασιακού Προγραμματισμού και τη σημασία της Πληροφορικής στη ζωή μας με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Το βιβλίο «Προσομοίωση και Εφαρμογές στη Διοικητική Επιστήμη» (Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN: 9789603878193) απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν με ποιούς τρόπους η προσομοίωση, η ανάπτυξη μοντέλων στον υπολογιστή που «μιμούνται» τον τρόπο λειτουργίας ενός πραγματικού συστήματος, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο επίλυσης προβλημάτων σε μια σειρά από εφαρμογές όπως: Προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, Εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών, Θέματα σχεδιασμού δικτύων, Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών, Πληθώρα άλλων διοικητικών προβλημάτων και εφαρμογών όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φυτική και ζωική καλλιέργεια, περιβάλλον. Στόχος του είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης της προσομοίωσης ως εργαλείου ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα.

 

Κυκλοφόρησε από τους Terence C. Mills και Ραφαήλ Μάρκελλο η τρίτη έκδοση της κλασσικής πια μονογραφίας "The Econometric Modelling of Financial Time Series", Cambridge University Press, 3rd edition. Το βιβλίο παρέχει μια ενδελεχή περιγραφή των διαφόρων υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στην εμπειρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών. Καλύπτοντας αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος, απευθύνεται σε ερευνητές αλλά και σε στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και τα εμπειρικά ευρήματα στην βιβλιογραφία. Επίσης, απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν κάποια έρευνα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Το βιβλίο δίνει ειδικό βάρος στο ευρύ φάσμα μη-γραμμικών υποδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών σε υψηλές συχνότητες και για μελέτη φαινομένων μακροχρόνιας μνήμης. Κεντρική θέση στο βιβλίο έχουν επίσης οι διαδικασίες μοναδιαίας ρίζας και η υποδειγματοποίηση τάσεων και δομικών αλλαγών. Τέλος, υπάρχει αναλυτική συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την μεταβλητότητα.

 

Κυκλοφόρησε ο νέος συλλογικός τόμος με τίτλο "Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies" (ISBN:978-0-387-71721-0, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Vol. 38, Εκδόσεις Springer Berlin) των Β. Ζεϊμπέκη, X. Ταραντίλη, Γ. Γιαγλή και Ι. Μίνη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο τόμος προσεγγίζει ερευνητικά θέματα που αφορούν στη δυναμική διαχείριση στόλου οχημάτων κάτω από αβέβαιες συνθήκες και γεγονότα όπως για παράδειγμα καιρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακή συμφόρεση, μηχανικές βλάβες οχήματος, ατυχήματα κτλ που μπορούν να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός δρομολογίου και να επηρεάσουν την εξέλιξή του. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του βιβλίου είναι να προσεγγίσει το θέμα της αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο σε 3 άξονες. Αρχικά παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης στόλου οχημάτων, σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας έμφαση σε συστήματα τα οποία διαχειρίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω αναπάντεχων συμβάντων, αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός ενός δρομολογίου δυναμικά με βάση τις απαιτήσεις της δεδομένης στιγμής. Κατά δεύτερον, παρουσιάζονται μια σειρά από δυναμικούς αλγορίθμους δρομολόγησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον επανασχεδιαμό των δρομολόγιων και βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων δρομολόγησης. Τέλος έμφαση δίνεται και στην πρακτική χρήση των παραπάνω συστημάτων και αλγορίθμων με την παρουσιίαση δυο μελετών περίπτωσης (σε μια εταιρία courier και σε μια εταιρία 3PL) στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.

 

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο "Interactive Digital Television: Technologies and Applications" (ISBN: 978-1599043616, Εκδόσεις IGI, Hershey, Pensylvania) το οποίο συντάχθηκε τους Δρ. Γεώργιο Λεκάκο, Δρ. Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο και Καθ. Γεώργιο Δουκίδη. Το βιβλίο προσεγγίζει το χώρο της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της καταγραφής των εξελίξεων σε τρία βασικά επίπεδα τα οποία προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο χώρο: της τεχνολογίας, των εφαρμογών/υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τεχνολογικό επίπεδο αναλύονται οι τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας και προτυποποίησης υπό το πρίσμα της σύγκλισης των ψηφιακών μέσων, τεχνολογιών γραφικών για ψηφιακή τηλεόραση και πρωτοκόλλων μετάδοσης ψηφιακού (οπτικοακουστικού) περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών που υποστηρίζουν την τηλεοπτική εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχεδίαση διαδραστικών εφαρμογών σε τηλεοπτικό περιβάλλον με έμφαση στην ευχρηστία, η οποία έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο κριτήριο αποδοχής συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τρίτο επίπεδο αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αγορά της ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης μέσω της παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων τα οποία καταγράφουν τη στάση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

 

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Addison-Wesley εξέδωσε το 2006 το βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη "Code Quality: The Open Source Perspective". Ακολουθώντας τα βήματα του βραβευμένου βιβλίου «Code Reading» το βιβλίο «Code Quality» χρησιμοποιεί εκατοντάδες παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα για να παρουσιάσει τις αρχές ποιότητας του κώδικα που κάθε επαγγελματίας μηχανικός λογισμικού πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει. Το βιβλίο καλύπτει θέματα όπως αξιοπιστία, ασφάλεια, απόδοση στο χρόνο και το χώρο, μεταφερσιμότητα και συντηρησιμότητα. Με τις γνώσεις αυτές ο αναγνώστης θα μπορεί να εκτιμά την ποιότητα υπαρχόντων συστημάτων, να βελτιώσει την ποιότητα του κώδικα που ο ίδιος γράφει και να λάβει τις σωστές διοικητικές αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές υλοποιήσεις. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου.
Το βιβλίο έλαβε το Μάρτιο του 2007 το βραβείο JOLT Software Development Productivity Award στην κατηγορία βιβλίων τεχνικού περιεχομένου. Επίσης, το Μάιο του 2007 κυκλοφόρησε η μετάφραση του βιβλίου στην Ιαπωνία.

 

 

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή Γ. Ιωάννου με θέμα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» (ISBN: 9603516341, Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλη, έτος 2006). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), που αποτελούν τη βάση της πληροφοριακής υποδομής των σημερινών εταιριών και οργανισμών. Στο βιβλίο επιχειρείται μια συνολική θεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, συμπεριλαμβάνοντας θέματα που άπτονται των λειτουργικών διαδικασιών που αυτά αντιμετωπίζουν, στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις, στην αρχιτεκτονική και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεών τους και στη μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής και εγκατάστασης τους. Έμφαση δίνεται σε θέματα διαχείρισης παραγωγής, με εκτενή παρουσίαση του μηχανισμού MRP και όλων των σχετικών διαδικασιών. Με βάση το MBS Navision, παρουσιάζεται πληθώρα επιχειρησιακών εφαρμογών και ροών εργασίας μαζί με τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται πληροφοριακά μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα (οθόνες, πεδία, διαδικασίες, κ.λπ.). Σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου συνιστά η κάλυψη όλων των διαστάσεων των συστημάτων ERP και η παρουσίαση των κυριότερων επιχειρησιακών διαδικασιών, που οι εφαρμογές αυτές καλούνται να υποστηρίξουν. Οι καίριες αναφορές του βιβλίου στην ελληνική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τη γνώση των διεθνών πρακτικών, το καθιστούν αναπόσπαστο εργαλείο για μάνατζερ που είναι επιφορτισμένοι με επιχειρησιακές αποφάσεις αναφορικά με συστήματα ERP και φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτό χώρο.

 

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας Αγγελικής Πουλυμενάκου (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων του University College Dublin και του University of Muenster, Prof. Stefan Klein) με θέμα "Managing Dynamic Networks" (ISBN: 3-540-25367-x, Εκδόσεις Springer, Berlin, έτος 2006). Το βιβλίο προσεγγίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τη διαχείριση δυναμικών οργανωσιακών μορφών, όπως τα διεπιχειρησιακά δίκτυα. Η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάχυναν την ανάπτυξη συμμαχιών και τη στενότερης συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Οι διεπιχειρησιακές συνεργασίες όμως είναι εύθραυστες και πολλές φορές ανεπιτυχείς. Παράλληλα, οι «παραδοσιακές» μορφές διοίκησης φαίνονται ανεπαρκής για την αποτελεσματική διαχείριση των διεπιχειρησιακών δικτύων. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα αιχμής που σχετίζονται με τη διαχείριση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία υποστηρίζονται από καινοτόμες τεχνολογίες και πολλές φορές η συνεργασία των επιχειρήσεων διεξάγεται μέσω αυτών. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι διοικήσεις διεπιχειρησιακών δικτύων σε θέματα στρατηγικής, σχέσεων και μορφών συνεργασίας, κοινωνικού κεφαλαίου, εταιρικής και διεπιχειρησιακής ταυτότητας και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που προάγουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Η ανάδειξη των ανωτέρω θεμάτων προκύπτει μέσα από την ανάλυση μία σειράς μελετών περίπτωσης που εμπεριέχονται στο βιβλίο. Τέλος, το βιβλίο καταλήγει με μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και αρχές που αφορούν τη σχεδίαση αλλά και τη διοίκηση διεπιχειρησιακών δικτύων τα οποία κάθε μάνατζερ οφείλει να γνωρίζει.

 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σταμούλη η β' έκδοση του βιβλίο του καθηγητή Γρηγορίου Πραστάκου "Διοικητική Επιστήμη-Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας" (ISBN: 9603515019, έτος 2006). Το βιβλίο πραγματεύεται την Διοικητική Επιστήμη και την εφαρμογή της στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παρουσιάζει με ένα σύγχρονο και παιδαγωγικά πλούσιο τρόπο όλο το  φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας μάνατζερ στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις των καιρών μας. Το βιβλίο, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, δίνει έμφαση στη λήψη αποφάσεων.  Ο συγγραφέας, στηριζόμενος και σε διεθνείς έρευνες και τάσεις, παρουσιάζει τη σημασία της λήψης αποφάσεων σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο  μεταβάλλεται διαρκώς και στο οποίο επικρατεί η παγκοσμιοποίηση και οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και του Internet. Για να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις, το βιβλίο δίνει στον μάνατζερ όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για λήψη αποφάσεων. Εκτός από τεχνικές, όπως ο Γραμμικός ή ο Ακέραιος Προγραμματισμός, το βιβλίο περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση του χώρου λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, της θεωρίας αποφάσεων, της διοίκησης έργων και της προσομοίωσης. Η παρουσίαση των θεμάτων περιλαμβάνει και τη χρήση των πιο δημοφιλών πακέτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εφαρμογή των τεχνικών στην πράξη, όπως το Microsoft Excel, κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τη λύση πολλών παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση των εννοιών. Παράλληλα ο συγγραφέας με την πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (τώρα είναι πρόεδρος της γνωστής εταιρείας Deloitte & Touche Consulting) είναι σε θέση να γνωρίζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης στην πράξη. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα για δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος, την εμπέδωση της σωστής επιχειρησιακής κουλτούρας, την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων των μάνατζερ κ.ά. Επιπλέον αντιλαμβανόμενος τη γεωμετρικώς αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής, παρουσιάζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (συνθήκες) για οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, όπως executive information systems, data warehousing, data mining κ.α.Το βιβλίο είναι γραμμένο με άριστο παιδαγωγικό τρόπο και η όλη έκδοση είναι ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών. Τα κύρια συμπεράσματα είναι σε πλαίσιο, και περιλαμβάνονται παραδείγματα ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων στην πράξη.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγ. Απόστολου Ρεφενέ εξέδωσε τον τόμο "Quantitative Methods in Finance" (ISBN 960-402-173-7, Εκδόσεις Τυποθίτο - Γεώργιος Δαρδανος) για να τιμήσει την προσφορά του πρώην Πρύτανη και Καθηγητή του Τμήματος κ. Ανδρέα Κιντή στην επιστήμη των Οικονομικών και της Οικονομετρίας. Ο παραπάνω τιμητικός τόμος αποτελεί συλλογή επιστημονικών άρθρων κορυφαίων συγγραφέων στην επιστήμη των Οικονομικών, της Οικονομετρίας και της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας, πολλά από τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ο τιμητικός τόμος πραγματεύεται τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Institutions and Market Efficiency, Volatility and Option Pricing, Correlation and Risk Modeling, Modeling Stock Returns, Advances in Methodology. Μεταξύ των συγγραφέων είναι: Mark Hayford, Anastasios Malliaris, Kate Phylaktis, Manolis Kavoussanos, Gikas Manalis, Robert Merton, George Skiadopoulos, Steward Hodges, Les Clewlow, Athanasios Episkopos, Stelios Arvanitis, Antonis Demos, Rafael Markellos, Terence Mills, Vasiliki Skintzi, George Skiadopoulos, Apostolos Refenes, Stelios Bekiros, Dimitris Georgoutsos, Hassan Tehranian, Nicholaos Travlos, James Waegelein, Nikolaos Philippas, George Leledakis, Ian Davidson, George Karathanasis, Elias Tzavalis, Michael Wickens, Anatoly Kandel, Efthymios Tsionas.

 

Την Δευτέρα 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντά "Ηγεσία: Ο δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας" (ISBN: 9789602184066, Εκδόσεις Κριτική, έτος 2005). Σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, αβέβαιο και απαιτητικό, η ηγεσία ως λειτουργία των στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων αποτελεί το κλειδί της διαρκούς επιτυχίας. Ο Καθ. Δ. Μπουραντάς, αξιοποιώντας τα θεμελιώδη της Διοικητικής Επιστήμης, τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, τις υποδειγματικές πρακτικές των εξαιρετικών παγκοσμίως επιχειρήσεων και την πολύχρονη εμπειρία του στις Ελληνικές επιχειρήσεις, αποκωδικοποιεί "το DNA" της διαρκούς επιτυχίας. Διαμορφώνει ένα "πρακτικό οδηγό" για το πώς τα στελέχη μπορούν να εξασφαλίζουν τις στρατηγικές παραμέτρους της διαρκούς ανταγωνιστικότητας όπως άνθρωπο, κουλτούρα, στρατηγικές, δομές, συστήματα, συνεχή αλλαγή και προσαρμογή. Προτείνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο ηγετικής συμπεριφοράς, αναλύει τους ηγετικούς ρόλους, περιγράφει συγκεκριμένες πρακτικές και δίνει χρήσιμα εργαλεία μέσω των οποίων τα στελέχη μπορούν να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις εκπνέοντας, κερδίζοντας και κινητοποιώντας τους ανθρώπους τους. Στην εκδήλωση μίλησαν οι: κ. Νίκος Αναλυτής (Πρόεδρος της ΟΚΕ), κα. Νάνσυ Παπαλεξανδρή (Αντιπρύτανης Ο.Π.Α.), κα. Χριστίνα Δαμουλιάνου (Δημοσιογράφος), κ. Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος Deloitte).

 

Το βραβευμένο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη "Code Reading: The Open Source Perspective", κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο "Ανάγνωση κώδικα: η προοπτική του ανοικτού λογισμικού" (εκδόσεις Κλειδάριθμος 2005- ISBN 960-209-845-7). Το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί από τα αγγλικά σε άλλες πέντε γλώσσες (κινεζική, ιαπωνική, κορεάτικη, πολωνική και ρωσική). Το βιβλίο Code Reading διδάσκει μεθόδους και τεχνικές για την ανάγνωση του κώδικα προγραμμάτων που έχουν γράψει άλλοι. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πάνω από 600 πραγματικά παραδείγματα από αξιοσημείωτα συστήματα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα. Ο αναγνώστης μέσα από το βιβλίο αυτό θα μάθει πως να κατανοεί περίπλοκα προγράμματα, θα εκτιμήσει σημαντικές έννοιες της ανάπτυξης λογισμικού, θα δει τρόπους για την εξερεύνηση κώδικα μεγάλων συστημάτων και θα αποκτήσει την ικανότητα ανάγνωσης διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με τα 16 εκατομμύρια γραμμές του πηγαίου κώδικα των παραδειγμάτων και αποτελεί το πρώτο της σειράς "Effective Software Development Series" του εκδοτικού οίκου Addison-Wesley. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου που είναι προσβάσιμος από την αρχική σελίδα του συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει μεταξύ άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και αποσπάσματα του βιβλίου.

 

 Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Σταμούλη Α.Ε. το βιβλίο του καθηγητή Γρηγορίου Πραστάκου "Διοικητική Επιστήμη στην πράξη" (σελίδες 606, ISBN: 9603516252, έτος 2005). Το βιβλίο διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή προβλημάτων λήψης αποφάσεων από όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, μαζί με μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μεθοδολογία και προτεινόμενη στρατηγική για την αντιμετώπισή τους. Μέσω επιλεγμένων πακέτων λογισμικού, δίνει λύσεις σε ποικίλα και συχνά περίπλοκα προβλήματα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. Τα 17 κεφάλαια του βιβλίου υποστηρίζονται με επιλεγμένο υλικό σε CD-ROM και ειδική ιστοσελίδα για περαιτέρω μελέτη άρθρων, εξάσκηση και πρόσβαση σε συναφείς διευθύνσεις του Διαδικτύου. Ο πυρήνας του βιβλίου προτείνει πρακτικές λύσεις σε τομείς-κλειδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων: μάρκετινγκ και πωλήσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση, παραγωγή, αποθέματα και παραγγελίες, μεταφορές, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτικός ανασχεδιασμός. Μεταξύ άλλων, αναλύεται η ενδεικνυόμενη στρατηγική αντιμετώπιση σε καθημερινά προβλήματα, όπως αξιολόγηση επενδύσεων, χρηματοδότηση προγραμμάτων, διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων, επιχειρηματικός σχεδιασμός νέων προϊόντων.

 

Εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο IDEA Group Inc., το βιβλίο "Intelligent Learning Infrastructures for Knowledge Intensive Organizations: A Semantic Web Perspective", 420 σελίδες, που καλύπτει τα πιο προηγμένα και σύγχρονα θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Μάθησης, με μια οπτική γωνία Σημασιολογικού Ιστού με συνεκδότες τον Δρ. Μιλτιάδη Λύτρα (διδάκτορα και διδάσκοντα με 407 του Τμήματος) και τον Καθηγητή Ambjorn Naeve του Royal Institute of Technology (KTH) Sweden. Στην παρούσα φάση προετοιμάζουν άλλες δύο εκδόσεις με τίτλους: "Open Source for Knowledge and Learning Management: Strategies beyond tools" και "Ubiquitous and Pervasive Knowledge and Learning Management: Semantics, Social Networking and New Media to their full potential".

 

Η Idea Group Publishing εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2003 το βιβλίο "Social and Economic Transformation in the Digital Era", (ISBN: 1591401585) που επιμελούνται ο Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος, ALBA, και Επικ. Καθ. Νάνσυ Πουλούδη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιβλίο συγκεντρώνει τον σύγχρονο προβληματισμό στις βασικές περιοχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας, παρουσιάζοντας καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα, μελέτες περίπτωσης, καθώς και σχετικές θεωρητικές και κοινωνικές αναλύσεις. Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς εξετάζουν τον ευρύτερο μετασχηματισμό σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τρεις βασικές περιοχές αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον: εμπιστοσύνη και θεσμικό πλαίσιο, καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα και σημαντικές μεταβολές στον τρόπο εργασίας, όπου η έμφαση στη γνώση, τη μάθηση και τη δικτύωση έχουν γίνει η κύρια πηγή δημιουργικής αλλαγής για τις επιχειρήσεις και τις νέες μορφές οργάνωσης. Το βιβλίο καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: κοινωνικό πλαίσιο, θέματα εμπιστοσύνης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και προκλήσεις για το θεσμικό πλαίσιο, ανάλυση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, νέες μορφές της οργάνωσης και εκμετάλλευσης του γνωσιακού κεφαλαίου.

 

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Edward Elgar εξέδωσε τον Ιούνιο 2004 το βιβλίο "Emerging Paradigms in International Entrepreneurship", (ISBN: 184376136X) που επιμελούνται η Δρ. Marian Jones, University of Glasgow και ο Λέκτορας του Τμήματος Παύλος Δημητράτος. Το βιβλίο επικεντρώνεται στα κύρια θέματα που υφίστανται στη σχολή σκέψης μεταξύ των χώρων της διοίκησης διεθνούς επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας. Συνοπτικά αυτά περιλαμβάνουν: την εξέλιξη του νεοσύστατου χώρου της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την επίδραση του στις σύγχρονες οικονομίες γνώσης, καινούργιες θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο, διεθνής επιχειρηματικότητα και το Ίντερνετ, επαφές, διασυνδέσεις και δικτύωση στη διεθνή επιχειρηματικότητα, συγκρίσεις μεταξύ κλάδων και χωρών στη διεθνή επιχειρηματικότητα, και, η έμφαση στον πειραματισμό στη διεθνή επιχειρηματικότητα.

 

Ο διεθνής εκδοτικός οίκος Sprienger-Verlag εξέδωσε τον Νοέμβριο 2004 το βιβλίο "Consumer Driven Electronic Transformation, Applying New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain" (ISBN: 3-540-22611-7) που επιμελήθηκαν ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης και ο Λέκτορας Αδάμ Βρεχόπουλος του Τμήματος. Το βιβλίο έχει ως στόχο την υπογράμμιση των αναδυόμενων τάσεων, προκλήσεων και ευκαιριών στον κλάδο του λιανεμπορίου μέσα από την προοπτική ικανοποίησης των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών και επιχειρηματικών αναγκών και συμπεριφορών, της αναδόμησης των ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών σχέσεων και της εξέλιξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Το βιβλίο δίνει έμφαση στον ρόλο της έρευνας συμπεριφοράς καταναλωτή σαν τον κινητήριο μοχλό δόμησης των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις για τον ενθουσιασμό του καταναλωτή και τον μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας αποτελούν τον βασικό πυλώνα του βιβλίου.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr