Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια
Έρευνα και Ανάπτυξη
Εκδηλώσεις / Νέα


Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

2016


 1. Chatziantoniou, D., Tselai, F. (2016), The data management entity: A simple abstraction to facilitate big data systems interoperability, CEUR Workshop Proceedings, Workshops of the EDBT/ICDT 2016 Joint Conference (EDBT/ICDT 2016), Bordeaux, France.
 2. Lymperopoulos, Ilias N. (2016), Modeling dynamic patterns of online activity: Towards a neuro-inspired social simulator, Challenges in Data Science, July 8-11, Matera, Italy.
 3. Sharma, T., Fragkoulis, M., Spinellis, D. (2016), Does your configuration code smell?, Proceedings - 13th Working Conference on Mining Software Repositories, MSR 2016, Austin, Texas, pp. 189-200. (doi: 10.1145/2901739.2901761).
 4. Sotiropoulos, D.N., Pournarakis, D.E., Giaglis, G.M. (2016), Tracking the evolution of communities in co-authorship networks: A semantically aware approach, IISA 2015 - 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, Ionian University, Corfu, Greece.
 5. Tirabeni, L., Soderquist, K., Pisano, P. (2016), “Driving Innovation by Enhancing Employee Roles: The Balancing Act of Employee-Driven Innovation”, ICEID 2016, 18th International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Development, Paris, France.

2015


 1. Argyropoulou, M., Michaelides, R., Reid, I., Ioannou, G. (2015), Supply Chain Management Information Systems and Organisational Performance in economic turbulent environments, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2015), Singapore.
 2. Kypriotaki, K.N., Zamani, E.D., Giaglis, G.M. (2015), From bitcoin to decentralized autonomous corporations: Extending the application scope of decentralized peer-to-peer networks and blockchains, CEIS 2015 - 17th International Conference on Enterprise Information Systems, Proceedings, 3, pp. 284-290.
 3. Lappas P, Kritikos E, Ioannou G. (2015), Classic Metaheuristics and Evolutionary Optimization Algorithms for Routing Problems: A Computational Study, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Athens, Greece.
 4. Lymperopoulos, Ilias N. (2015), Integrate-and-Fire: Modeling the online social contagion from a neuroscience perspective, Sunbelt XXXV, Brighton, UK, June 23-28.
 5. Nikolopoulou A.I., Repoussis P.P., Tarantilis C.D., Zachariadis E.E. (2015), Moving Products between Location Pairs: Consolidation against Direct Shipping, Proceedings of the Extended Abstracts of the 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics - ODYSSEUS 2015, Ajaccio, France.
 6. Nikolopoulou A.I., Repoussis P.P., Tarantilis C.D., Zachariadis E.E. (2015), Direct shipping vs. cross-docking for the distribution of products between supplier and customer pairs, 3rd International Conference in Supply Chains, Athens, Greece.
 7. Paraskevopoulos D.C., Repoussis P.P., Tarantilis C.D. (2015), The Resource Constrained Vehicle Routing Problem, Proceedings of the Extended Abstracts of the 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics - ODYSSEUS 2015, Ajaccio, France.
 8. Polyviou, A., Pouloudi, N.(2015), Understanding cloud adoption decisions in the public sector, Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, United States, pp. 2085-2094 (doi: 10.1109/HICSS.2015.250).
 9. Repoussis P.P., Paraskevopoulos D.C., Tarantilis C.D. (2015), Iterated Local Search Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Problems with Resource Constraints, POMS 2015 Annual Conference, Washington, USA.
 10. Repoussis P.P., Vareias A., Tarantilis C.D. (2015), Assessing Customer Service Reliability in Route Planning with Self-Imposed Time Windows and Uncertain Travel Times, Proceedings of the Extended Abstracts of the 4th INFORMS Transportation Science and Logistics Society Workshop – TSL 2014, Berlin, Germany.
 11. Stavropoulou F., Repoussis P.P. and Tarantilis C.D. (2015), The Vehicle Routing Problem with Profits and Consistency Constraints, Proceedings of the Extended Abstracts of the 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics - ODYSSEUS 2015, Ajaccio, France.
 12. Vakola, M., Nikolaou, I., Kyriakou, O. (2015), Dealing with unemployment through pairing, 17th European Congress of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway.
 13. Vareias A., Repoussis P.P., Tarantilis C.D. (2015), Large Neighborhood Search for Vehicle Routing and Time Window Assignment Problems with Stochastic Travel Times, 3rd International Conference in Supply Chains, Athens, Greece.
 14. Vareias A., Repoussis P.P., Tarantilis C.D. (2015), Robust Optimization Frameworks for Vehicle Routing Problems under Uncertainty, 12th Management Science and Technology Student Conference, Athens, Greece.


2014


 1. Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2014), Modeling and Solving International Journey Planning Problems, Transport Research Arena (TRA) 2014 Conference, 14-17 April, Paris, France. (http://www.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_19948.pdf)
 2. Asikis, T., Lekakos, G. (2014), Operations Research and Recommender Systems, in S. Yamamoto (Ed.): HIMI 2014, Part II, LNCS 8522, Proceedings of the 16th International Conference, HCI International 2014 Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, pp. 579-589. (doi: 10.1007/978-3-319-07863-2_55).
 3. Bilanakos, C., Georgoula, I., Giaglis, G.M. (2014), Social networks, optimal influence strategies and product market competition, presented at International Workshop on Computational Economics and Econometrics (IWcee14), Rome, 26-27 June.
 4. Bouros, N., Sotiropoulos, D.N. Pournarakis, D., Giaglis G.M. (2014), Social Network Analysis within the ICMB Community: Co-authorship Networks, International Conference on Mobile Business (ICMB 2014), London, 4-5 June.
 5. Chatziantoniou, D. Tselai, F. (2014), Introducing Data Connectivity in Big Data Systems, International Conference on Management of Data (ACM SIGMOD) 2014, Data Analytics in the Cloud (DanaC) Workshop.
 6. Fraidaki, K., Pramatari, K., Doukidis, G. (2014), Living in the era of social media: How the different types of social media may affect the information acquisition process, In Gabriele Meiselwitz (Ed.): Social Computing and Social Media - 6th International Conference, SCSM 2014, Held as Part of Human Computer Interaction (HCI) International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27.
 7. Fraidaki, K., Pramatari, K. (2014), Seeking pre-purchase information in different types of social media, European Marketing Association Conference (EMAC 2014), Barcelona, Spain, June 3-6.
 8. Fragkoulis, M., Spinellis, D., Louridas, P., Bilas, A. (2014), Relational access to Unix kernel data structures, In EuroSys 2014: Proceedings of the 9th European Conference on Computer Systems, pp. 12:1–12:14. (doi:10.1145/2592798.2592802).
 9. Georgiou, K., Nikolaou, I. (2014), The impact of psychological capital development on the job search process, 28th International Congress of Applied Psychology (IAAP), Paris, France.
 10. Gkika, S., Lekakos, G. (2014), The persuasive role of Explanations in Recommender Systems, in Proceedings of the 2nd workshop of Proceedings of the Second International Workshop on Behavior Change Support Systems co-located with the 9th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive 2014), Padua, Italy, May 22, pp. 59-68.
 11. Kechagia K., Diomidis Spinellis, D. (2014), Undocumented and unchecked: Exceptions that spell trouble, In MSR '14: Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories, pp. 312–315. ACM. (doi:10.1145/2597073.2597089).
 12. Lazaris, C., Vrechopoulos, A., (2014), Human-Computer vs. Consumer-Store Interaction in a Multichannel Retail Environment: Some Multidisciplinary Research Directions, 16th International Conference on Human-Computer Interaction, 22-27 June, Crete, Greece.
 13. Lazaris, C., Vrechopoulos, A., Fraidaki K., and Doukidis, G., (2014), Exploring the "Omnichannel" Shopper Behaviour, AMA SERVSIG 2014, International Service Research Conference, June 13-15, Thessaloniki, Greece.
 14. Lazaris, C., Vrechopoulos, A., (2014), From Multichannel to "Omnichannel" Retailing: Review of the Literature and Calls for Research, 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, (ICCMI), June 18-20, Athens.
 15. Lounis, S., Pramatari, K., Theotokis, A. (2014), Gamification is All About Fun: The Role of Incentive Type and Community Collaboration. Proceedings of the 22nd European Conference on Information Systems (ECIS), Tel Aviv, Israel, June 9-11.
 16. Mitropoulos, D., Gousios, G., Papadopoulos, P., Karakoidas, V., Louridas, P., Spinellis, D. (2014), The Vulnerability Dataset of a Large Software Ecosystem, Proceedings - 3rd International Workshop on Building Analysis Datasets and Gathering Experience Returns for Security, BADGERS 2014, pp. 69-74. (doi: 10.1109/BADGERS.2014.8).
 17. Mitropoulos, M., Karakoidas, V., Louridas, P., Gousios, G., Spinellis, D. (2014), The bug catalog of the Maven ecosystem, In MSR '14: Proceedings of the 2014 International Working Conference on Mining Software Repositories, pp. 372–365. ACM. (doi:10.1145/2597073.2597123).
 18. Nikolaou, I., Vakola, M. (2014), Exploring fairness reactions to the employment interview: the role of applicants’ individual characteristics, EAWOP Small Group Meeting Recruitment and Selection 2.0, Gent, Belgium.
 19. Nikolaou, I., Chatzi, S. (2014), Selecting for teamwork: using conplementary and supplementary fit theories to explain the team composition-team performance relationship, 28th International Congress of Applied Psychology (IAAP), France.
 20. Paraskevopoulos, D., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D. (2014), Iterated Local Search Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Problems with Resource Constraints, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 13-18 July, Barcelona, Spain.
 21. Sotiropoulos, D.N., Kounavis, C.D., Kourouthanassis, P., Giaglis G.M. (2014), What drives social sentiment? An entropic measure-based clustering approach towards identifying factors that influence social sentiment polarity, The Fifth International Conference on Information, Intelligence Systems and Applications (IISA 2014), pp. 361-373, 7-9 July.
 22. Spinellis, D. (2014), Against the odds: Managing the unmanageable in a time of crisis, In Matthias Jarke, John Mylopoulos, Christoph Quix, Colette Rolland, Yannis Manolopoulos, Haralambos Mouratidis, and Jennifer Horkoff, editors, CAiSE 2014: Proceedings of the 26th International Conference on Advanced Information Systems Engineering, pp. 24-41, Springer Verlag, June, Lecture Notes in Computer Science 8484.
 23. Stroggylos, K., Mitropoulos, D., Tzermias, Z., Papadopoulos, P., Rafailidis, F., Spinellis, D., Ioannidis, S., Katsaros, P. (2014), TRACER: A platform for securing legacy code, In TRUST '14: Proceedings of 7th International Conference on Trust & Trustworthy Computing - Poster Presentation Track, pp. 218-219, Springer.
 24. Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T., (2014), The Load-Dependent Vehicle Routing Problem and its Pick-up and Delivery Extension, EURO working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization Conference, 22-25 June, Oslo, Norway.
 25. Zamani, E.D., Giaglis, G.M., Pouloudi, A. (2014), Tactile Experiences: User Interpretations and Meaning with Touch-Focused IT Artifacts. In the Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 47), January 6-9, Big Island, Hawaii (Best Paper Award Nominee).
 26. Zampou, E., Pramatari, K. (2014), Influencing factors of sharing product-related environmental information, 9th Mediterranean Conference on Information Systems, September, Verona.


2013


 1. Androutsopoulos, K.N., Zografos, K.G. (2013), Modeling and Solving Time- and Load-Dependent Vehicle Routing and Scheduling Problem with Environmental Considerations, 92nd Transportation Research Board Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A.
 2. Gkika, S., Fraidaki, K., Pramatari, K. (2013), Developing innovative services: The case of the airport environment, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 399, pp. 250-263. (doi: 10.1007/978-3-642-37437-1_21).
 3. Kasimati, A.E., Kourouthanassis, P., Zamani, E. D., Giaglis, G. M. (2013), The Wireless Readiness Innovation Index: Enhancing the Effectiveness of the Public Sector in New Service Introduction, 12th International Conference on Mobile Business (ICMB 2013), Berlin, Germany, Paper 22. (http://aisel.aisnet.org/icmb2013/22).
 4. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A., Pouloudi, N., Goula, K. (2013), Designing visual exemplars of 3D online store layout types, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 399, pp. 311-324.  (doi: 10.1007/978-3-642-37437-1_26).
 5. Lappas, P., Kritikos E. (2013), A Didactic Model for the course of Applied Numerical Analysis using MATLAB, CMAP and WebQuest, Proceedings of the 30th Conference of the Hellenic Mathematical Society, Karditsa, Greece, November 8-10, 10, pp. 579-591.
 6. Lymperopoulos, I., Lekakos, G. (2013), Analysis of social network dynamics with models from the theory of complex adaptive systems, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 399, pp. 124-140. (doi: 10.1007/978-3-642-37437-1_11) - best paper award
 7. Lounis, S., Neratzouli, X., Pramatari, K. (2013), Can gamification increase consumer engagement? A qualitative approach on a green case, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 399, pp. 200-212. (doi: 10.1007/978-3-642-37437-1_17).
 8. Mitropoulos, D., Karakoidas, V., Louridas, P., Gousios, G., Spinellis, D. (2013), Dismal code: Studying the evolution of security bugs, Proceedings of the LASER Workshop 2013, Learning from Authoritative Security Experiment Results, pages 37–48. Usenix Association.
 9. Mourtos, I. (2013), Tight LP-relaxations of overlapping global cardinality constraints, in C.Gomes, M.Sellman (Eds.), CPAIOR 2013, Lecture Notes in Computer Science 7874, pp. 362-368, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 10. Papagiannakis G., Voudouris I., (2013), Effects of environmental management systems on green product innovation: The role of green absorptive capacity and stakeholder integration”, EURAM 2013: Democratising Management, Istanbul.
 11. Pournarakis, D., Kounavis, C.D., Sotiropoulos, D.N., Giaglis, G.M., (2013), AT&T VS Verizon: Mining Twitter for customer satisfaction towards North American Mobile Operators, 12th International Conference on Mobile Business (ICMB 2013), Berlin, Germany, June 10-13, Paper 11. (http://aisel.aisnet.org/icmb2013/11).
 12. Sotiropoulos, Y., Chatziantoniou, D. (2013), LINKViews: An Integration Framework for Relational and Stream Systems, International Conference on Very Large Databases (VLDB) 2013, Enabling Business Intelligence for the Real-Time Enterprise (BIRTE) Workshop.
 13. Sotiropoulos, D.N., Kounavis, C.D., Giaglis, G.M. (2013), Semantically Meaningful Group Detection within Sub-Communities of Twitter Blogosphere: A Topic Modeling-based Multi-Objective Clustering Approach, IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2013), Niagara Falls, Canada, August 25-28.
 14. Zamani, E.D., Giaglis, G.M., Pouloudi, A. (2013), A Sensemaking Approach to Tablet Users’ Accommodating Practices, Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS 2013), Milan, Italy (Best Paper Award).(http://aisel.aisnet.org/icis2013/proceedings/HumanBehavior/16/).

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr