Επιστημονικά Συνέδρια
Έρευνα και Ανάπτυξη
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Επιστημονικά Συνέδρια

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν ενεργά στη διάχυση της επιστημονικής έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και επιχειρηματική κοινότητα μέσω της διοργάνωσης διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ενδεικτικά, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν συμμετάσχει ως διοργανωτές ή συνδιοργανωτές των ακόλουθων συνεδρίων και σεμιναρίων.

Παλαιότερα Συνέδρια & Σεμινάρια

Συνέδρια-Σεμινάρια-Ημερίδες Ανά Έτος

Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες

Εθνικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες & Ομάδες Εργασίας


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 30/6/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr