Στόχος
Διδακτορικό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεις / Νέα


Στόχος
Το Τμήμα Διοικητικης Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει οργανώσει από το 2004 ένα προγράμμα Διδακτορικών Σπουδών από το οποίο έχουν αποφοιτήσει ήδη 85 διδάκτορες. Η πλειοψηφία τους ακολουθεί επιτυχημένη καριέρα ως ακαδημαϊκοί σε Ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια.

Διδάκτορας (Επιβλέπων Καθ.)

Θέμα (Έτος Αποφοίτησης)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1 Δρ.Ευθυμία Κόρρα (Λιούκας)

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών

ΙΟΒΕ, Ερευνήτρια

2 Δρ.Νάσος Γκούρας (Νικολάου)

Κριτήρια Επιλογής Φορέων Αλλαγής: Ο ρόλος και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση απόψεων απέναντι στην αλλαγή και στην επιτυχή έκβασή της

Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG

3 Δρ. Ανδριάνα Δημακοπούλου (Πραματάρη)

Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects ) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων ( Real Options Theory )" .

Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

4 Δρ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Χατζηαντωνίου)

Ενοποίηση σχεσιακών δεδομένων και ροών δεδομένων για υποστήριξη αναλυτικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου

Project Manager στην OpenBet SA

5 Δρ.Σοφία Χατζή (Νικολάου)

Στελέχωση Ομάδων Εργασίας με Ανθρώπινο Δυναμικό: Ο Ρόλος των Ατομικών Διαφορών και των Διαδικασιών της Ομάδας στη Μελέτη της Καινοτομίας

Ψυχολόγος-Επιμελήτρια Ανηλίκων

6 Δρ. Γιάννης Κρασονικολάκης (Πουλούδη, Βρεχόπουλος)

Τρισδιάστατο Διαδικτυακό Λιανεμπόριο: Πειραματική Διερεύνηση των Επιδράσεων της Διαδραστικής Αγοραστικής Διεπαφής- Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Συμπεριφορά του Χρήστη-Καταναλωτή (2013)

Lecturer in Retail Marketing, University of Southampton, Department of Management, UK

7 Δρ. Γιούλη (Παναγιώτα – Αθανασία) Σαπουνά (Λιούκας)

Διεθνείς Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Η επίδραση της ανταγωνιστικής στρατηγικής και του Διεθνούς περιβάλλοντος στην απόσοδη μετά την εξαγορά (2013)

University of Stirling, Lecturer in Strategy and international business

8 Δρ . Ανδρικόπουλος Αθανάσιος (Ταραντίλης)

Δοκίμια στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά (2013)

Teaching fellow in the Dept. of Economics University of Birmingham. Εργάστηκε ως adjunct Lecturer in Finance at the British Hellenic College in association with the University of Wales

9 Δρ . Σταυροπούλου Φωτεινή (Ταραντίλης)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Πολλαπλών Περιόδων (2012)

Lecturer in Operations Management at Liverpool John Moores University

10 Δρ . Αναγνωστοπούλου Αφροδίτη (Ταραντίλης)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων με Συνδυασμούς Παραλαβών και Διανομών (2012)

Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Παράρτημα Αθήνας

11

Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντεικειμένων: Ένα αναλυτικό μοντέλο εφαρμοσμένο στην εφοδιαστική αλυσίδα (2012)

Senior research officer in the SCORE group of the ELTRUN Research Center of AUEB.

12

Δρ. Νικηφόρου Αργυρώ (Λιούκας)

Εταιρική Επιχειρηματικότητα και Διε-Επιχειρησιακά Δίκτυα: Ένα Πολυεπίπεδο Πλαίσιο Ανάλυσης (2012)

Postdoctoral researcher in the Chair for Entrepreneurship and Technology Commercialization, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

13 Δρ. Αικατερίνη Φαμέλη ( Sodequist )

Διαχείριση αλλαγών στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας: έρευνα σχετική με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αλλαγή στις υπηρεσίες υγείας – εμπειρική μελέτη (2012)

Currently, she is in charge at the quality department of the Hellenic National Organization for the Provision of Healthcare Services (EOPYY)

14 Δρ . Δημήτρης Λούζης (Ρεφενές )

Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη της Μεταβλητότητας και της Αξίας σε κίνδυο των χρηματοοικονομικών στοιχείων με δεδομένα υψηλής συχνότητας (2011)

Τράπεζα της Ελλάδος

15

Δρ . Ελένη Κεβόρκ (Βρεχόπουλος)

Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών (2011)

Τράπεζα της Ελλάδος

16 Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη ( Δουκίδης)

Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID (2011)

Διδάσκων 407 στο ΔΕΤ/ΟΠΑ

17

Δρ. Γιώργος Παπαγιαννάκης (Λιούκας)

Antecedents and Outcomes of Corporate Environmental Strategies (2011)

18

Δρ. Δημήτρης Παρασκευόπουλος ( Ιωάννου)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Χρονοπρογραμματισμού Έργων με Περιορισμούς Πόρων (2011)

Lecturer in Operations and Supply Management, in the School of Management of the University of Bath, UK.

19

Δρ. Ευάγγελος Συρίγος ( Σπανός)

Η εξέταση της θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων των Επιχειρήσεων από μία υπολογιστική γλωσσολογική και μετά-αναλυτική σκοπιά (2011)

Assistant Professor (Oberassistent), Universität Zürich, Instituts für Betriebswirtschaftslehre. Πριν ήταν Post-Doctoral Researcher, Aalto University, Finland

20 Δρ. Παύλος Ειρηνάκης ( Μηλιώτης)

2-μερή και πολύ-μερή Ευσταθή Ταιριάσματα: Δομές, αλγόριθμοι και εφαρμογές (2010)

PostDoctoral Researcher στο Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering, West Virginia University στις ΗΠΑ

21 Δρ.Αντώνης Παπαργύρης (Πουλυμενάκου)

Η Οικοδόµηση της Συλλογικής Μνήµης σε ∆υνητικές Κοινότητες Παιγνίων: Εννοιολογική Θεµελίωση και Σχεδιασµός Συστηµάτων Συλλογικής Μνήµης (2010)

Ειδικο επιστημονικο προσωπικο πληροφορικης, Τραπεζα της Ελλαδος

22 Δρ . Νικόλαος Βλαστάκης ( Μάρκελλος )

Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές σε Αγορές Πληροφορίας (2010)

Lecturer in Finance, University of Essex

23 Δρ.Απόστολος Κούρτης (Μάρκελλος)

Επιλογή Χαρτοφυλακίου υπό το Καθεστώς Αβεβαιότητας Παραμέτρων (2010)

Lecturer in Finance, Norwich Business School University of East England

24 Δρ.Ιωάννα Μανατάκη (Ζωγράφος)

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προτύπου Προσομοίωσης για την Ανάλυση και Αξιολόγηση των Λειτουργιών της Χερσαίας Πλευράς Αεροδρομίων (2010)

25

Δρ. Ελπίδα Πρασοπούλου (Πουλούδη)

Η αλληλεπίδραση της τχνολογικής καινοτομίας με την διοικητική παράδοση του κράτους: Η περίπτωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΤΑΧΙS) (2010)

Senior Research Officer, Department of Government, University of Essex

26

Δρ. Κορίνα Διαμαντή (Πουλούδη)

Δικτυακοί Δεσμοί, Μεταφορά Γνώσης και Βέλτιστων Πρακτικών στην Παραδοσιακή και εξ αποστάσεων Συγκριτική Προτυποποίηση (benchmarking) (2009)

Έχει εργαστεί ως Διδάσκων (ΠΔ 407/80) στο Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αφροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και στο ΤΕΙ Μεσσολογγίου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής.

27

Δρ. Δημήτρης Καραϊσκος (Γιαγλής)

Μοντέλο Πρόβλεψης της Ατομικής Αποδοχής των Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων (2009)

Εργάζεται ως Senior Software Engineer στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Κέντρο Ερευνών με ειδίκευση στα Research Information Systems (CRIS) και έμφαση στην επεξεργασία και ανάλυση δεικτών έρευνας και της οπτικοποίησης τους.

28

Δρ. Ιωάννα Δεληγιάννη (Βουδούρη)

Στρατηγικά Σχήματα Ανάπτυξης των Νέων Επιχειρήσεων: Παράγοντες Επίδρασης και Αποτελέσματα (2009)

Visiting lecturer at the Department of Public and Business Administration of the University of Cyprus. She teaches Management and Communication

29

Δρ. Μαρία Τόμπρου (Νικολάου)

Οι διαδικασίες δημιουργίας του ψυχολογικού συμβολαίου κατά την επιλογή και κοινωνικοποίηση των νεοπροσληφθέντων στις επιχειρήσεις (2009)

Post-doctoral Research Fellow, Carnegie Mellon University, USA

30

Δρ. Στέφανος Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης (Σπινέλλης)

Διαχείριση Κινδύνου σε Συναλλαγές Ομότιμων Δικτύων Υπολογιστών (2009)

Διοικητικό στέλεχος στην ALS S.A (http://www.als.gr)

31

Δρ. Γεώργιος Γούσιος (Σπινέλλης)

Εργαλεία και Τεχνικές για Mεγάλης Κλίμακας Εμπειρικές Έρευνες στην Τεχνολογία Λογισμικού (2009)

Εργάζεται στην ΚDAB (http://www.kdab.de). Assistant professor at the Digital security group, Radboud Universiteit Nijmegen. Εργάστηκε ως postdoc with the Software engineering group at TU Delft.

32

Δρ. Αργύριος Τσαμάκος (Βρεχόπουλος)

Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης (2009)

Διοικητικό Στέλεχος εταιρίας winbiz (http://www.winbiz.gr/)

33

Δρ. Ελευθέριος Κιοσές (Δουκίδης / Πραματάρη)

Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα (2009)

Ερευνητής στο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Λιανεμπορίου)

34

Δρ. Σπύρος Μπορώτης (Πουλυμενάκου)

Υιοθέτηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε Παρεμβάσεις Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού: Προσδιορισμός Παραγόντων που Επηρεάζουν την Πρόθεση Χρήσης της Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης (Ηλεκτρονικής Μάθησης) σε Εργασιακά Περιβάλλοντα (2009)

Currently he holds the position of Research Manager at the Greek representation office of the MENON Network EEIG, a European Body focusing on learning and innovation

35

Δρ. Αριστείδης Θεοτόκης (Δουκίδης / Πραματάρη)

Η Στάση των Καταναλωτών απέναντι στις Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τεχνολογία στο Λιανεμπόριο: Μια Προσέγγιση από την Σκοπιά της Επιστήμης των Υπηρεσιών (2009)

Associate Professor of Marketing at Leeds University Business School.

36

Δρ. Βασίλειος Κουτσιουρής (Βρεχόπουλος)

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης (2009)

ICT Senior Consultant

37

Δρ. Αλέξανδρος Τσιαούσης (Γιαγλής)

Αξιολόγηση της ευχρηστίας εφαρμογών κινητών τηλεφώνων σε πραγματικά πλαίσια χρήσης (2009)

Εργάζεται στο τμήμα Μηχανογράφησης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

38

Δρ. Γεώργιος Δασκαλάκης Μάρκελλο)

Αποτίμηση Παραγώγων και Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Αερίων Ρύπων και Ηλεκτρισμού (2009)

Lecturer in Finance στο Norwich Business School, University of East Anglia

39

Δρ. Γεώργιος Ζόμπολας (Ιωάννου)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Σχεδιασμού και Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής (2009)

Founder and CEO of GearTech Engineering LTD, Διδάσκων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

40

Δρ. Παναγιώτης Ρεπούσης (Ιωάννου)

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Πολύπλοκα Προβλήματα Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού Στόλου Οχημάτων (2008)

Assistant Professor of Operations Management at the Howe School of Technology Management at Stevens Institute of Technology (New Jersey, USA). From 2009 to 2012 he has served as an adjunct Lecturer at the Department Management Science and Technology at Athens University of Economics and Business (Athens, Greece) and at the Department of Industrial Management and Technology at the University of Piraeus (Piraeus, Greece).

41

Δρ . Λύδα Κυργίδου ( Soderquist )

Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα: O ρόλος των επιχειρησιακών πόρων, ικανοτήτων και εσωτερικών συνθηκών (2008)

42

Δρ. Ελευθερία Κωστίκα (Ρεφενές)

Μοντελοποίηση των Ανώτερων Ροπών της κατανομής των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων (2008)

Dr Eleftheria Kostika works in Bank of Greece, as a Chief Trader on Money Market Desk of the Dealing Room for the past four (4) years, with a specialization on the Eurosystem’s Monetary Policy implementation. For the previous six (6) years she worked in the Middle Office and particularly in the Risk Management Division. She, also, teached in the Athens University of Economics & Business.

43

Δρ. Ιωάννη Σαλούρα (Ζωγράφος)

Shortest Paths and Vehicle Routing in Time Dependent Roadway Networks (2008)

Ερευνητής Εργαστήριο TRANSLOG

44

Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας (Γιαγλής)

Ο ρόλος των αντιλήψεων για το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις οργανωσιακές ικανότητες στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των ανταγωνιστικών αντιδράσεων και η σχέση τους με την απόδοση της επιχείρησης

(2008)

Λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

45

Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης (Γιαγλής)

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο για τη δυναμική αντιμετώπιση αναπάντεχων γεγονότων κατά την εκτέλεση αστικών διανομών προϊόντων (2008)

Διδάσκων ΠΔ 407, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

46

Δρ. Δημήτρης Δρόσος (Γιαγλής)

Αποτελεσματικότητα της Διαφήμισης στο Κινητό Τηλέφωνο (2007)

Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

47

Δρ. Μαρία Μπίνα (Γιαγλής)

Ασύρματα Κοινοτικά Δίκτυα: Μια περίπτωση μοντέρνας συλλογικής δράσης (2007)

Country Managing Director στην Accenture

Her professional achievements include the delivery of large system integration projects for Accenture clients mainly in the telecommunications industry and the offering of guidance in the areas of mobility and IT strategy to organizations both in Greece and abroad

48

Δρ. Βασιλική Μακροπούλου (Μάρκελλος)

Ανάλυση Αποφάσεων Επένδυσης και Τιμολόγησης υπό Καθεστώς Απότομων Μεταβολών και Ασύμμετρης Πληροφόρησης με τη Μεθοδολογία των Πραγματικών Δικαιωμάτων (2007)

Assistant Professor of Finance and Financial Markets, Utrecht School of Economics, Utrecht University, Netherlands

49

Δρ. Μιχάλης Μαντάς (Ζωγράφος)

Κριτική Αξιολόγηση της Διαχείρισης της Αεροπορικής Ζήτησης: Στρατηγικές, Επιπτώσεις και Προοπτικές Εφαρμογής (2007)

Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

50

Δρ. Βασίλης Βλάχος (Σπινέλλης)

Εφαρμογές ασφάλειας σε περιβάλλον ομότιμων δικτύων (2007)

Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Λάρισας

51

Δρ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής (Πραστάκος)

Ανάλυση των Στρατηγικών Παραγόντων Χρηματοοικονομικής Απόδοσης: Η Περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (2007)

Λέκτορας στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

52

Δρ . Σοφία Φιλιππίδου ( Soderquist )

Η Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ερμηνεία των προγραμματισμένων αλλαγών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα (2007)

53

Δρ. Αθανάσιος Νίκας (Πουλυμενάκου)

Υιοθέτηση συνεργαστικών τεχνολογιών από ομάδες έργου: Η επίδραση της έντασης συνεργασίας ση διαμόρφωση αντιλήψεων αναφορικά με τις τεχνολογίες συνεργασίας (2007)

Currently he is an Honorary Lecturer in the University of Liverpool,
while at the same time is employed as a management consultant in the Banking sector with
particular interest and expertise in the area of Strategic Programme Management, Project Management and Business Process Re-Engineering.

54

Δρ . Δημήτρης Μπράχος ( Soderquist )

Διαμοιρασμός Γνώσης στις Οργανωσιακές Μονάδες: Ο Ρόλος του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος, της Διαδικασίας και της Αποτελεσματικότητας Διαμοιρασμού Γνώσης στην Απόδοση του Τμήματος - Μια Εμπειρική Μελέτη (2007)

Since 2008, Dr Dimitris Brachos is Financial Controller at Rainbow Waters, a leading company in watercoolers (HOD industry)

55

Δρ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος (Πραστάκος)

Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας: Ο Ρόλος της Μάθησης και του Περιβάλλοντος των Ομάδων Έργου (Group Learning and Group Context) στην Απόδοση Ομάδων που αναλαμβάνουν την Υλοποίηση Καινοτόμων Έργων - Μια Θεωρητική και Εμπειρική Μελέτη (2007)

Konstantinosis an Assistant Professor (Lecturer Scale B) of Management at Norwich Business School (NBS), University of East Anglia. Prior to joining NBS, he was an Assistant Professor of Management at EADA Business School, Barcelona, Spain.

56

Δρ. Αφροδίτη Δαλακούρα ( Μπουραντάς)

Ανάπτυξη Ηγετών από Ηγέτες: Ο Ρόλος των Γραμμικών Στελεχών και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (2007)

Σύμβουλος επιχειρήσεων

She has 10 years of teaching experience at both undergraduate and postgraduate degree levels (Executive MBA programmes) of private and public Universities and Colleges. She also works as a business trainer and consultant, having completed more than 5.000 seminar teaching hours at large Greek and multinational organisations

57

Δρ. Γεώργιος Δότσης ( Ρεφενές )

Jumps and Estimation Risk in Finance and Decision Making (2006)

Λέκτορας Αγορών Χρημάτων και Κεφαλαίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμίο Αθηνών. Πριν ήταν Lecturer, School of Accounting, Finance and Management, University of Essex, UK

58

Δρ. Δημήτρης Παπακυριακόπουλος (Δουκίδης)

Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι (2006)

Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στα "Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα & έμφαση σε Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση", στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Αθήνας

59

Δρ. Παύλος Βλάχος (Βρεχόπουλος)

Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές (2006)

Professor I (Assistant Professor) στο Graduate School of The American College of Greece. Πριν ήταν Λέκτορας με το ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

60

Δρ. Πάνος Κουρουθανάσης (Γιαγλής)

A Design Theory for Pervasive Information Systems - Θεωρία Σχεδιασμού Διάχυτων Πληροφοριακών Συστημάτων (2006)

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονιου Πανεπιστημίου

61

Δρ. Άντα Πατέλη (Γιαγλής)

Διακυβέρνηση Στρατηγικών Συμμαχιών σε Τεχνολογικά Στηριζόμενες Βιομηχανίες: Η Περίπτωση των Ασύρματων Υπηρεσιών (2006)

Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

62

Δρ, Δημήτριος Ψυχογιός ( Ρεφενές)

Αντιστάθμιση Κινδύνου Μεταβλητότητας (2006)

Λέκτορας σε Χρηματοδότηση και Επενδύσεις, Πανεπιστήμιο Πειραιά Ήταν Lecturer, Manchester Business School

63

Δρ. Χρυσόστομος Γούναρης ( Ζωγράφος)

Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα Νοσοκομείων ΕΣΥ&ΚΑ (2006)

Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία Y-Logimed Α.Ε. και Αντιπρόεδρος στην εταιρεία Y-Pharma Α.Ε. του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ».

64

Δρ. Μαρία Μαύρη (Ιωάννου)

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μαθηματικών Μοντέλων σε Τραπεζικό Περιβάλλον στα Πλαίσια των νέων Οικονομικών Συνθηκών (2005)

Επίκ. Καθ. στις "Ποσοτικές Μέθοδοι" στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

65

Δρ. Γεωργία Σκίντζη (Πραστάκος)

Analysis and Design of Supply Chain Networks: An Inventory Approach (2005)

Ερευνήτρια, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

66

Δρ. Βασιλική Σκίντζη (Ρεφενές)

Δυναμικά Μοντέλα Συσχέτισης (2004)

Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

67

Δρ. Γεώργιος Λεκάκος (Γιαγλής)

Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Διαφημίσεων μέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης: Εφαρμογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης (2004)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ. Πριν ήταν Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

68

Δρ. Κώστας Σαμιώτης (Πουλυμενάκου)

Ο Ρόλος της Αντίληψης των «Ανοχών» (affordances) στην Υιοθέτηση Καινοτομιών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας: Η Περίπτωση της Διαχείρισης Γνώσης (2004)

Υπηρέτησε ως Λέκτορας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διαχείρισης Γνώσης στο Aston Business School, Aston University

69

Δρ. Λήδα Βασσάλου (Μπουραντάς)

Καινοτομικότητα Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: Μέτρηση και προσδιοριστικοί παράγοντες(2004)

Στέλεχος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στον τομέα Προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

70

Δρ. Μιλτιάδης Λύτρας (Πουλούδη)

Μια Οντολογική Προσέγγιση στην Διαμόρφωση Σημασιολογίας για Εκπαιδευτικούς Πόρους: Η Σύγκλιση της Διαχείρισης της Γνώσης και της Παιδαγωγικής στην Ηλεκτρονική Μάθηση (2004)

Διδάσκων (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ του Παν. Πάτρας

71

Δρ. Παναγιώτης Ζαχαριάς (Πουλυμενάκου)

Ανάπτυξη Τεχνικής Αξιολόγησης Ευχρηστίας για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (2004)

Ηταν Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου

72

Δρ. Κώστας Χωριανόπουλος (Σπινέλλης)

Μοντέλα Σχεδίασης της Διεπαφής με τον Χρήστη και Αξιολόγηση Ευχρηστίας (2004)

Επίκουρος Καθηγητής σε Τεχνολογία Λογισμικού, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πριν ήταν Marie Curie Fellow στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στο Bauhaus University (Γερμανία)

73

Δρ. Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος (Ζωγράφος)

Μαθηματικά Πρότυπα και Αλγόριθμοι για Προβλήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης: Η Περίπτωση των Επικίνδυνων Φορτίων (2003)

Λέκτορας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ.

74

Δρ. Ιωάννα Κωνσταντίου (Δουκίδης)

Εφαρμογή Μοντέλων Ασυμμετρικής Πληροφορίας στην Αγορά Διασύνδεσης του Διαδικτύου (2003)

Associate Professor στο Τμήμα Πληροφορικής, Copenhagen Business School

75

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη (Δουκίδης)

Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο (2003)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

76

Δρ. Ελένη Σαλαβού (Λιούκας)

Εμπειρική Διερεύνηση Προσδιοριστικών Παραγόντων Καινοτομικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (2002)

Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

77

Δρ. Δημήτρης Μητρόπουλος (Σπινέλλης)

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ασφαλούς Λογισμικού (2014)

Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr