Διοικητικό Προσωπικό
Προσωπικό
Εκδηλώσεις / Νέα


Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος

Χρυσούλα Σακελλαρίου (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλενα Κανδεράκη
Πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Παντείου Πανεπιστημίου, Master στη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης.

Σοφία Φιλίδου
Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Βικτώρια Φιλιπποπούλου
Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δήμητρα Χατζηδημητρίου
Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Δημόσιες Σχέσεις

Μαρία Κουτρουμπή
Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανώτατο Δίπλωμα Οικονομικών και Εμπορίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, MSc στις Δημόσιες Σχέσεις του Stirling University της Σκωτίας, ΜSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Σοφία Γκίκα

Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr