Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Προσωπικό
Εκδηλώσεις / Νέα


Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Σταύρος Γρηγορακάκης
Πτυχίο Φυσικού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994), Master Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996).
Βασιλική Ταγκαλάκη
Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000).

 

Σοφοκλής Στουραΐτης
Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, κατεύθυνση Πληροφορικής & Υπολογιστικών Μαθηματικών.
Χρήστος Λάζαρης
Πτυχίο Φυσικής, Κατεύθυνση Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στις Επιστήμες των Αποφάσεων (International MBA), Ειδίκευση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε
και θα ολοκληρωθεί στις 25/06/2021!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2021 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr