Επίτιμοι Διδάκτορες
Προσωπικό
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Επίτιμοι Διδάκτορες
Prof. Amedeo R. Odoni
Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ)
Prof. Denise M. Rousseau
Carnegie Mellon University

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων έως 30/6/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2018 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr