Επίτιμοι Διδάκτορες
Προσωπικό
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις / Νέα


Επίτιμοι Διδάκτορες
Prof. Amedeo R. Odoni
Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ)
Prof. Denise M. Rousseau
Carnegie Mellon University

O δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 28/06/2019!
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Copyright 2019 - All Rights Reserved
ΟΠΑ - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910, 10434 Αθήνα
Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685 - E-mail: ms-mst@aueb.gr